VANLIGA FRÅGOR

Vem kan ansöka om Queen Silvia Nursing Award?

Praktiserande sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter i Sverige samt i Finland, Polen, Tyskland, Litauen och staten Washington, USA är välkomna att ansöka om stipendiet.

Du måste färdigställa ett ansökningsformulär med en idé och/eller lösning som utgör en COVID-19-relaterad utmaning inom sjukvården. Idéer och lösningar som kan användas i omsorgen av äldre och/eller grupper med demenssjuka prioriteras.

När kan jag ansöka?

2020 kan både praktiserande sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter ansöka mellan den 1:a september och 13:e november, 2020.

Vilka slags idéer och/eller lösningar letar ni efter?

Du kan ansöka med vilken teoretisk idé eller lösning som helst, som är implementerad eller inte, och som är relaterad till COVID-19 utmaningar inom sjukvården.

Idéer och lösningar som kan användas i omsorgen av äldre och/eller grupper med demenssjuka prioriteras.

Hur många gånger kan jag ansöka?

Du är välkommen att ansöka till Queen Silvia Nursing Award hur många gånger du vill så länge du är en sjuksköterskestudent eller praktiserande sjuksköterska i Sverige.

Kan jag nominera någon annan?

Ja! Vi kommer att tillåta nomineringar under 2020 års omgång av Queen Silvia Nursing Award. Notera att priset enbart går till den nominerade och inte till den som nominerat.

Vilka sitter i juryn?

Juryn består av partners kopplade till Queen Silvia Nursing Award-projektet i Sverige. Dessa organisationer har ett delat intresse av att lyfta upp sjukskötersketalanger inom sina respektive områden. De kommer att arbeta tillsammans för att bedöma alla inskickade idéer av både studerande och praktiserande sjuksköterskor. Dessa partners tillhandahåller skräddarsydda praktikplatser till stipendiaterna.

Hur kommer idéerna/lösningarna att bedömas?

Varje inskickad idé och/eller lösning kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 1. Problemlösningsfokus:
  • Vilket problem eller utmaning riktar sig din idé/lösning till?
  • Hur uppmärksammande du problemområdet kring din idé/lösning?
  • Hur kan/skulle sjuksköterskor eller vårdteam tjäna på din idé/lösning?
 1. Användbarhet och tid att implementera:
  • Hur bred ser du den (potentiella) implementeringen av din idé/lösning?
  • På vilka andra platser ser du att andra sjukvårdsavdelningar kan använda din idé/lösning?
  • Om din lösning redan är implementerad, hur såg processen ut för att förbereda dess implementering?
  • Om din idé inte har implementerats än, vilken process tror du att du skulle behöva gå igenom för att få den att bli använd?
 2. Bedömning av kandidat:
  • Är kandidaten beredd och redo att försvara den inskickade idéen/lösningen?
  • Kan kandidaten kommunicera obehindrat, samarbeta med juryn och använda vetenskapliga belägg för att övertyga juryn om idéens/lösningens duglighet?

Ovanstående kriterier kommer att användas för att välja finalister såväl som stipendiater till Queen Silvia Nursing Award.

Hur vet jag om jag gått vidare i urvalsprocessen?

Efter att ansökan har stängt den 13 november kommer den svenska juryn att se över idéerna som har skickats in.

Finalister kommer att tillkännages i slutet av november 2020. Varje finalist kommer personligen att kontaktas av lokala organisatörer.

Hur kommer finalisterna att väljas?

Sex finalister kommer att presentera sina idéer/lösningar vid jurymötet i december 2020.

Fem av finalisterna kommer att väljas på basis av de bästa idéerna/lösningarna som juryn valt ut.

Den sjätte finalisten kommer att väljas genom en sociala medier-kampanj på Facebook mellan 24-30:e november.

Finalisterna kommer att tillkännages i slutet av november 2020.

Vad händer på jurymötet och vilka kommer att vara där?

Jurymötet äger rum i början av december. Det är ett halvdagevenemang som kommer att ske online eller live och som hålls i länderna där stipendiet finns tillgängligt. Lokala partners till Queen Silvia Nursing Award möter alla sex kandidater för att gå igenom idéerna/lösningarna. En representant från Swedish Care International kan också komma att närvara.

Varje finalists presentation av sin idé är tio minuter lång som följs av en Q&A-session som leds av juryn.

Efteråt diskuterar juryn varje idé och finalist och väljer tillsammans den segrande stipendiaten.

Vad behöver jag veta om jag får ta emot Queen Silvia Nursing Award?

Som utvald stipendiat och mottagare av Queen Silvia Nursing Award kommer du bli berättigad ett stipendium värt €6000 såväl som en skräddarsydd praktikplats hos någon av partnerna i ditt land. Som mottagare av Queen Silvia Nursing Award måste du kunna delta i större aktiviteter relaterade till projektet. Här finns information om stipendieavtalet.

Var kommer min idé bli tillkännagiven?

Deltagande i Queen Silvia Nursing Award kränker inte dina dataskyddsrättigheter. Du kan läsa igenom vår GDPR och datainsamlingspolicy här.

Om du väljer att delta kan ditt namn, dina idéer/lösningar och bild komma att användas

 • På projekts och partners kanaler på sociala medier
 • I det årliga projektet E-bok med idéer
 • I mediala pressmeddelanden och andra projektrelaterade kommunikér om du blir en stipendiat

Var noga med att läsa igenom dina åtaganden som vinnande stipendiat i stipendieavtalet.

Vad händer efter tillkännagivandet den 23:e december?

2021 kommer alla utvalda stipendiater att bli kallade till ett möte med Queen Silvia Nursing Awards lokala organisatörer för att börja staka ut den skräddarsydda praktiken det kommande året.

Lokala och internationella ceremonier kopplade till Queen Silvia Nursing Award kommer att anordnas under våren 2021. Alla resekostnader kommer att täckas av Queen Silvia Nursing Award-organisationen och partnerna i ditt land.

På den stora Queen Silvia Nursing Award-ceremonin under våren 2020 kommer stipendiaterna att motta sina certifikat från Hennes Majestät Drottning Silvia personligen. Huvudceremonin kommer att hållas i Bernadottebiblioteket på Stockholms slott.

När får jag mitt stipendium?

Du kommer att få ditt stipendium på 60 000 kr kort efter huvudceremonin, men inte senare än innan nästa projektcykel (september 2021).

Måste jag göra den skräddarsydda praktiken?

Den skräddarsydda praktiken är en viktig och obligatorisk del av stipendiet. Praktiken skräddarsydds efter ditt schema och din tillgänglighet.

Exempel på praktik/aktiviteter kan inkludera:

 • Introduktion till partnerorganisation
 • Ansluta en partnerorganisation på deras konferenser, workshops eller utbildningsaktiviteter
 • Besöka ett äldreboende och höra mer om sjuksköterskans arbete där
 • Besöka olika sjukhusavdelningar och lära sig procedurerna samt sjuksköterskornas roll i olika processer
 • Besöka produkttillverkande företag för att lära sig om deras företag och vilken roll sjuksköterskor kan ha i deras organisation
 • Ta del av försäljnings- och marknadsaktiviteter med huvudpartnern eller partnerorganisationer

Queen Silvia Nursing Awards organisatörer och partners I ditt land kommer att arbeta med dig för att flexibelt arrangera denna praktik så att du kan ta emot en så bred mängd perspektiv inom sjukvård och parallella industrier som möjligt. Läs igenom stipendieavtalet för mer information.

Vem kan jag fråga mer om min stipendieidé?

Sök upp mailen till Queen Silvia Nursing Award-organisationen i ditt land.

Håll koll på Instagram stories och/eller Facebook live för direktsända Q&A-sessioner under ansökningsperioden 1:a september till 13:e november 2020.

Kontakta oss om du har några frågor.

Comments are closed.

About Us

Ut non nulla mi, eget imperdiet sem. Nam lacus ligula, venenatis vel aliquet eu, venenatis congue magna. Sed rutrum faucibus semper.

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer