5 frågor

Rosanna

Rosanna är utbildad sjuksköterska från Ersta Sköndals högskola i Stockholm. Sedan 2010 jobbar hon på St. Görans psykiatri. Vi har träffat en ung och entusiastisk “syrra” som gillar att resa och i framtiden vill jobba med utveckling av både den direkta vården men även med stukturerna bakom den. Vi ställde några frågor om varför hon valt att bli just sjuksköterska och hur hon ser på framtidens utmaningar:

1) Berätta lite om dig; utbildning, jobb, viktiga frågor för dig etc.
​Jag arbetar sedan tre år tillbaka som sjuksköterska på Norra Stockholms Psykiatri på St Görans sjukhus. Avdelningen jag arbetar på är en Klinisk Undervisnings Avdelning (KUA) som årligen tar emot cirka 50 sjuksköterskestudenter och cirka 16 skötarelever i psykiatrisk vård samt socionom och läkarkandidater. Varje år handleder jag cirka 4-8 sjuksköterskestuderande.

Utöver mitt handledande uppdrag och kontakten med patienterna arbetar jag med förbättrings- och utvecklingsarbete inom den psykiatriska sluten- och öppenvården. I mitt förbättrings- och utvecklingsarbete har jag en stark vilja och tro på att vården kan bli bättre.

Alla, i alla åldrar, påverkas och berörs av den vård vi idag bedriver. Det är därför viktigt att utveckla vården när människors vårdbehov, stigande livslängd, medicinska framsteg och samhällets krav på en god vård konstant förändras. Jag tror på att små, små förändringar i arbetssätt och behandlingar tillsammans kan leda till stora förbättringar och förbättringar som håller på sikt.

För att uppnå en god och patientsäker vård så behöver vi ta vara på goda förändringsidéer och skräddarsy effektiva lösningar som tillmötesgår patienternas individuella behov.

2) Varför valde du att bli sjuksköterska?
Jag valde att bli sjuksköterska eftersom jag ville ha ett aktivt arbete, som kunde stimulera mig både mentalt och fysiskt. Jag ville hitta ett yrke som kunde överraska, utmana och lära mig nya saker på daglig basis och där arbetsuppgifterna var relaterade till människans biologi. Först tänkte jag bli läkare men jag ville börja i liten skala så jag tänkte att jag skulle pröva på som sjuksköterska först. Så jag pluggade till sjuksköterska och började arbeta på dispens i termin fem, blev jag fast och har älskat arbetet sedan dess.

3) Vilken tror du är den största utmaningen inom vård och omsorg av äldre framöver?
Jag tror framtidens största utmaning kommer att bli äldrevården. Paradoxalt nog kan man säga att de goda faktorer som resulterat i en bättre vård också har ökat vårdbehovet i Sverige. En bättre vård av t.ex. Alzheimer, stroke och hjärtinfarkter ger en längre livstid men också fler år som dement. I och med att befolkningens ålder från 85 år och uppåt ter sig öka med 80 procent till år 2020 så kommer även den åldersrelaterade demenssjukdomen att stiga. Detta innebär att dagens arbetsmetoder och system i äldrevård och omsorg inte kommer att kunna tillgodose de vårdbehov som väntar i framtiden. Demenssjuka behöver till exempel särskilda boenden, mer vård och omsorg samt mer stöttning från personal i jämförelse med andra äldre. Kostnaderna för äldrevård och omsorg kommer alltså att stiga. Samtidigt förutspås att antalet arbetande i sjukvården kommer att sjunka. När ökade kostnader och sjunkande resurser är ett faktum så behöver man se över det organisatoriska resursslöseriet inom äldrevården för att skapa en högre samordning och effektivisering.

4) Hur tror du att man ska gå till väga för att öka statusen av sjuksköterskeutbildningen och yrket sjuksköterska?
Genom att höja sjuksköterskans grundlön så tror jag att fler kommer att vilja söka sig till yrket. Den lön som sjuksköterskan idag erhåller väger sällan upp till de arbetsuppgifter som hon har. För att få högre status krävs också att sjuksköterskor har den kompetens som krävs för att ge en god och patientsäker vård. Individuell lönesättning baserad på erfarenhet och kompetens är enligt min åsikt således viktig.

5) Sista frågan; tror du att vi kommer att hitta den perfekta stipendiaten bland landets studenter?
Jag tror snarare att ni kommer få svårt att välja bland alla de fantastiska förslag som kommer in från alla unga entusiatiska sjuksköterskestudenter i hela landet. Så svaret är ja – jag tror ni får in många fantastiska förslag och hitta den perfekta stipendiaten!

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer