Besök i Knäred tillsammans med Karolina från SCA

17 november, 2016
Kommentarer inaktiverade för Besök i Knäred tillsammans med Karolina från SCA

Tisdag 15/11. I september tillbringade jag en dag tillsammans med Karolina från SCA, som då hade en utställning över TENAs sortiment på Hallands sjukhus Halmstad. Då fick jag även en liten utbildning i TENA Identifi som är ett hjälpmedel där sensorteknik kartlägger individens urinläckage under 72 timmar. Denna tisdag var det så dags för mig att följa med Karolina till Knäred där personal från Smedjebacken och Björkebogårdens äldreboende utfört mätningar med TENA Identifi och som nu skulle få hjälp av Karolina att tolka rapporterna från mätningen.

Väl framme i Knäred så träffade vi undersköterskor och sjuksköterskor från ovanstående boenden. I två grupper så gick Karolina vant igenom rapporterna i form av tydliga diagram som fåtts från mätningen. I diagrammet blir det synligt hur individens dygnsmönster och urinmängd ser ut på ett mycket detaljerat sätt. Under mätningen noteras bland annat när toalettbesök skett, om toalettbesöket gett resultat eller inte, om läckage utanför inkontinensskyddet förekommit, mängden urin i skyddet och när byten skett. När Karolina och personalen tolkat resultatet från diagrammen var det så dags att se över varje enskild individs ”berättelse”, där hänsyn tas till såväl hälsohistoriken, önskemål från individen själv, rutiner vid toalettbesök samt befintliga inkontinensskydd. Faktorer som diskuterades var t.ex. om det finns möjlighet att justera tiderna för toalettbesöken, om behov av fler toalettbesök finns eller ifall ett helt annat inkontinensskydd behöver prövas med tanke på storlek samt absorptionsförmåga. Efter utförd mätning kunde ses att samtliga individer utom en behövde ett skydd med mindre absorptionsförmåga, som givetvis även testas och utvärderas över tid. Ett anpassat och lättare inkontinensskydd som för individen innebär en ökad komfort, ökad självkänsla samt en mindre risk för läckage, vilket för mig är personcentrerad vård på hög nivå!

Arbetet med TENA Identifi i Knäred slutar inte här, då personalen och Karolina fortsätter att ha kontakt för att utvärdera de nya rutinerna samt inkontinensskydden. Även fler boende ska genomgå denna kartläggning, samt att de som redan genomgått den kan komma att prövas igen om nya hinder dyker upp längs vägen. Vid mötet upplevde jag personalen som mycket engagerade i sina boende, kartläggningen med sensortekniken samt de nya omvårdnadsplanerna som de gemensamt kom fram till och jag hoppas verkligen att fler tar efter och testar detta fantastiska hjälpmedel…

Slutligen, ett stort tack till Karolina för ytterligare en trevlig och givande dag. Jag har lärt mig massor genom att studera Karolina och personalens samtal, kunskap som jag tar med mig tillbaks till mitt arbete på Nissastrand… Tack!

/Pernilla

20161116_150113

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer