Bonliva

Bonliva bemannar och rekryterar högt kvalitetssäkrad arbetskraft inom vård och omsorg. Visionen om en mer jämlik och hållbar vård och omsorg ligger djupt rotad i oss, där slutmålet, för bättre liv är det centrala. Idag består vi av 70 egna anställda, med över 1000 konsulter, i form av läkare, sjuksköterskor, socionomer, medicinska sekreterare, terapeuter och psykologer, som arbetat för oss sedan starten 2011. Vi vill även bidra till ett ökat kunskapsutbyte och underlätta i patient- och klientmötet varvid vi implementerat ett fortbildningsprogram för våra konsulter. Vi ser samarbetet med Queen Silvia Nursing Awards som ett betydelsefullt steg för att tillsammans lyfta det viktiga arbete yrkeskategorin sjuksköterskor gör dagligen.

https://bonliva.se

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer