Hej!

5 april, 2016
Kommentarer inaktiverade för Hej!

image

 

Vill bara börja mitt första inlägg med att säga till alla er som sitter därhemma med idéer och lösningar på problem som finns inom äldrevården idag att sök till Queen Silvia Nursing Award. Kanske blir det just du som får göra din röst hörd och får ta del av denna fantastiska möjlighet som jag nu står inför…

Jag heter Pernilla Rönntoft och är 43 år gammal. Jag är född och uppvuxen i Malmberget men är numera bosatt i Halmstad med min familj. Jag läste min sjuksköterskeutbildning på Högskolan på Åland och tog min examen i maj 2009. Efter avslutad utbildning arbetade jag inom främst colorektal kirurgi men efter fyra år så kände jag att mina intressen drog mig åt ett annat håll. Detta resulterade i att jag nu läser sista terminen på specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning vård av äldre vid Göteborgs Universitet och blir klar med min examen nu i juni. Min studiekamrat Zabi och jag har precis försvarat vår magisteruppsats vid ett slutseminarium i förra veckan och har nu lämnat in uppsatsen för ett slutligt godkännande, vilket känns otroligt bra. Jag har precis påbörjat min sista kurs som heter ”Ledarskap och lärande”, så nu är vi verkligen inne på slutspurten och man undrar vart de här två åren egentligen tog vägen?

Vid sidan av mina studier arbetar jag på Attendo Nissastrand äldreboende i Halmstad där jag är omvårdnadsansvarig sjuksköterska för en demensavdelning. Ett arbete som jag trivs mycket bra med då jag känner att jag här har möjligheten att göra skillnad för våra äldre. Äldre personer har så mycket kunskaper om sig själva och det är viktigt att vi som sjuksköterskor hjälper dem att ta tillvara på dessa. Tack vare min fantastiska chef Ana Maria och mina arbetskamrater Cissi och Adem, som jag vet får dra ett större lass när jag inte är på plats p.g.a. studier och olika uppdrag, har jag nu möjligheten att genomföra det här internshipet som stipendiat. Så ett stort tack till er! När jag nu passar på så vill jag även säga tack till de som röstat på min idé, Swedish Care International och samtliga partners som ligger till grund för stipendiet.

Min tanke som fört mig hit idag är att vi måste höja kompetensen inom äldrevården och det är just det som min idé handlar om. Inom äldrevården idag är det inte självklart att personalen har en vårdutbildning och det finns även personal som helt saknar erfarenhet från vårdyrket. Men även vårdpersonal med mångårig erfarenhet behöver fräscha upp sina kunskaper då det ibland kan gå lång tid mellan olika moment och kunskaperna då falnar. Min tanke är att utveckla kompetenskort eller webbaserade körkort som är en utbildning som finns på företagets intranät. Utbildningen är upplagd i två delar, en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen består av instruktioner, bilder, filmer osv. och den praktiska delen av ett test. För att bli godkänd på testet krävs samtliga rätt och såväl ett som flera alternativ kan vara rätt svar. Testet kan utföras obegränsat antal gånger och meningen med detta är att vi lär oss när vi upprepar saker om och om igen. Kompetenskortet kan handla om t.ex. demenssjukdomar, hur en akut dålig patient tas om hand eller hur blodtrycksmätning utförs korrekt. Denna form av utbildning eller kompetenskort används redan inom sjukhus runt om i Sverige, dock inte inom äldrevården. Tanken är inte att kompetenskortet ska ersätta vårdutbildningar utan är ett bra komplement tillsammans med praktisk handledning.

Min tid som QSNA stipendiat startade med ett besök hos Johanniterorden i Stockholm tillsammans med Ludvig Mörnesten från SCI, där representanter från bland annat Storbritannien, USA, Tyskland och Nederländerna fanns representerade.  Vid besöket berättade Ludvig om SCI samt om QSNA historia och utveckling sedan starten, därefter fick jag kort presentera mig själv och min idé och det var en trevlig och givande stund. Representanterna var mycket vänliga och intresserade och ställde intressanta frågor samt att de även berättade om sina erfarenheter från äldre- och demensvården. Jag tycker det är nyttigt att höra hur vården av äldre bedrivs inom andra länder och jag tror att vi alla kan lära oss av varandra genom våra berättelser. I nästa vecka ska jag träffa Sjuksköterskeföreningen under en dag i Stockholm för att få en inblick i deras verksamhet. Det ser jag mycket fram emot och kommer berätta mer om vid ett senare tillfälle…

Tills dess, ha det så bra och njut av våren och värmen som äntligen är här!

Pernilla

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer