Inmu – bryt isoleringen med sensorisk stimulering

14 oktober, 2020
Kommentarer inaktiverade för Inmu – bryt isoleringen med sensorisk stimulering

Social isolering är ett folkhälsoproblem som leder till dåliga levnadsvanor och psykiska problem. Inte minst gäller detta sköra äldre personer som känner sig ensamma och saknar regelbunden aktivitet i vardagen. Risken för dem att utveckla en kognitiv sjukdom är stor, vilket sätter press på vården att utveckla olika former av innovationer som kan tillgodose utmaningarna.

För personcentrerade vårdboenden och engagerade sjuksköterskor är det en naturlig del av vardagen att söka efter nya innovativa produkter som kan förbättra livskvalitén hos den enskilda individen. Idéer som kan vara till hjälp och ge positiva effekter i vårdmiljöer där man strävar efter hög delaktighet och självständighet i vardagen.

Välfärdsteknologi skapar värde inom äldrevården

Att närma sig vård och omsorg med lekfullhet har alltid varit vågat, men inte desto mindre värt. Det är ingen nyhet att olika typer av välfärdsteknologi ofta kan användas i större utsträckning än traditionella fysiska hjälpmedel, för att komplettera eller ersätta andra behandlingsmetoder som motverkar ensamhet. Det är dock svårt att hitta genvägar i ett samhälle där den äldre befolkningen växer, och där digitalisering inte alltid finansieras. Vi presenterar därför inmu – en innovativ kudde med sensorisk stimulering, som har sin tydliga plats i vardagen.

inmun är harmonisk, len och ger lätta vibrationer från sig vid beröring.

inmu är en dansk uppfinning som använder sig av sensorisk sinnesstimulering. Den presenterades på den svenska marknaden av GoesArt 2019. inmu står för interaktiv musik och den runda kudden har ett mjukt fodral i bomull, med en gyllene våg som fingrarna kan följa. I kuddens kärna finns sensorer som genom beröring skapar haptiska effekter och djupa meditativa toner.

Kudden känner av individens aktivitet och anpassar sig därefter. Rörelserna startar och stannar automatiskt och har inga knappar eller fjärrkontroller som försvårar användningen. Manualen som följer med är lättläst för att göra produkten så tillgänglig som möjligt.

Det taktila fodralet har även en ytterficka som man kan sticka in handen i, vilket bidrar till bekvämligheten och minskar minskar stress och ängslighet. Kudden ökar inte bara det psykiska, fysiska och sociala välbefinnandet – utan hjälper även användaren att koppla av, att njuta, att samverka, att minnas eller att finna vila.

Ökar ett socialt välbefinnande för demensdrabbade

inmu har utvecklats specifikt för att möta behovet av stöd till individer med demenssjukdomar och andra kognitiva utmaningar, samt för deras anhöriga och vårdgivare som letar efter hjälpmedel i vardagen.

Inesa Fejzic, enhetshef, Vård- och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun

I situationer där den verbala kommunikationen begränsats på grund av kognitiv svikt kan inmu bidra till dämpad ångest och frustration och ge ökad trygghet. Detta bekräftas även av Inesa Fejzic, enhetshef vid Vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun, som har utvärderat kudden på ett av sina boenden.

”Vi har sett positiva resultat hos flera. En av våra boende har afasi och kan inte prata, hon har även höga poäng på apati i BPSD-registret. När vi introducerade kudden för henne såg vi genast att detta var något som hon tyckte om, det bröt igenom apatin. Hennes ögon log och hon uttryckte en glädje när musiken kom igång. Hon stoppade sin hand i kuddens ficka och tog kudden närmare sig”, berättar Inesa Fejzic.

Hon fortsätter; ”Vi tror starkt på att välfärdsteknologi, om den används rätt, kan ha många positiva effekter på hälsan för äldre. Socialstyrelsen rekommenderar ju till exempel alternativa behandlingar vid diagnoser som demens och apati. Det är alltid bra med lärdomar om produkter som genom studier och testresultat kan bidra till en innovationsfrämjande kultur.”

Trots att inmu från början utvecklades för personer som lever med kognitiva sjukdomar, visar studier att inmu även fungerar för friska när det kommer till att minska stressymptom, finna lugn eller förbättra sömnkvalitén.

8 av 10 påverkas positivt av en inmu i vardagen

För att utvärdera effekten av inmu har en omfattande studie på initiativ av den svenska distributören GoesArt gjorts, med målsättningen att kvalitetssäkra användningen i samband med insatser. Studien, som har genomförts tillsammans med tre svenska demensboenden, bekräftar att inmu är efterlängtad – både inom demensvården och palliativa vården.

Ann-Charlotte Hanke, områdeschef på Fullriggaren, Helsingborg.

Under en period om 20 veckor deltog sammanlagt 13 individer från tre oberoende demensboenden (Norrköping, Lund och Helsingborg). Samtliga befann sig alla i en palliativ fas och deltog med eget medgivande, utan att i efterhand knytas an till någon känslig information som samlats in.

”En av våra hyresgäster var inte alls intresserad den första tiden. Det tog flera veckor, men nu uppskattas inmu mycket och ger ro när hen ska vila eller behöver få vara ensam”, berättar Ann-Charlotte Hanke, områdeschef vid demensboende Fullriggaren i Helsingborg som är Silviahemmet-certifierad.

Granskningen av all data som samlats in (frågeformulär som fyllts i individuellt, men även tillsammans med vårdpersonal) gjordes av doktorander vid Lancaster University i Storbritannien, som fann att hela 80% av deltagarna förbättrade sitt BPSD-värde* efter att inmu introducerades för dem. Störst inverkan (genom att skapa en lugnande effekt) hade kudden på upprördhet, motorisk rastlöshet, samt lättretlighet.

Vi märker också tydliga förbättringar hos en annan person som tidigare har varit ganska utåtagerande vid olika hygiensituationer. Nu börjar vi med att hen får inmu redan på morgonen – och när det sedan är dags för hygien är det inte några bekymmer”, fortsätter Ann-Charlotte.

Studiernas deltagande demensboenden nämner alla att inmu gör stor skillnad, den kräver ingenting – utan bara ger. Den sociala isoleringen som ofta uppstår vid frustration och irritation minskade när kudden fanns tillhands under dagen (vid väckning, efter aktivitet, vid vila eller inför natten). Kudden visade sig även öka den sociala interaktionen mellan boende och vårdgivaren, som en naturlig följd av att de fann ett nytt lugn.

inmu uppskattas av och ger ro till den som ska vila eller behöver få vara ensam en stund.

Även i Danmark har man genomfört en studie om 50 individer vid flera äldreboenden, där inmu visade sig ha mycket goda effekter. Villigheten bland de deltagande individerna att rekommendera kudden var hög, något som inom tidigare forskning har  visat sig vara en tillförlitlig indikator på hur pass nöjd och tillfreds man är med produkten som användare.

Ur studien framkom också att inmu ännu inte fungerade lika bra för individer med mer omfattande behov, då deras breda spektrum av utmaningar kräver mer personifierade åtgärder. En intressant forskningsfråga för framtida utvecklingsmöjligheter.

Aktören som krigar för fler vardagsinnovationer till vården

GoesArt, den svenska distributören för inmu, har visionen att bidra till en bättre livskvalitet för personer med olika former av utmaningar i livet. GoesArt erbjuder noga utvalda kvalitetsprodukter som är användarvänliga och välanpassade för äldrevården med syftet att stödja (och utbilda) både sjuksköterskor, vårdgivare och anhöriga i deras mångfacetterade roller.

Med en lyhördhet från verksamheter inom vård och omsorg, följer GoesArt noggrant marknadens efterfrågan och erbjuder allt från konsultation till lån av produkter ur sortimentet, för att skapa en större förståelse för hur vi kan öka livskvalitén inom vården.

”Våra ledord är trovärdighet, medkänsla och meningsfullhet. För oss handlar varje dag om att utbilda både individer och verksamheter i hur väldfärdsteknologin kan introduceras och utnyttjas på bästa sätt inom vården”, förklarar Ingela Sjöberg, grundare av GoesArt.

Många företag har idag utmaningar med att nå fram inom vården. Därför tar GoesArt en allt starkare position genom att knyta an till Queen Silvia Nursing Award Sverige för att skapa en länk mellan väldfärdsteknologi, sjuksköterskor och vårdboenden. De ställer alltid individernas behov i centrum och ser till hela vårdkedjan (implementering, tidsåtgång, finansiering) när en produkt likt inmu tas in.

Bryt isoleringen – låna en inmu kostnadsfritt!

GoesArt och inmu går nu samman med Queen Silvia Nursing Award Sverige för att utveckla vård och omsorg, samt upptäcka möjligheterna med välfärdsteknologi inom demensvården. Inom ramarna för samarbetet erbjuder GoesArt därför ett kostnadsfritt lån av inmu. Låneperioden är två veckor och du har ingen skyldighet att köpa produkten när lånetiden gått ut (du skickar bara tillbaka inmu enligt instruktionerna och får möjlighet att svara på några uppföljningsfrågor, om du vill).

För att anmäla dig till ett kostnadsfritt lån av inmu, besök www.goesart.com/omtanke-inmu

Ingela Sjöberg, grundare av GoesArt, Sverige.

* BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom som kan uppstå vid demens, som oro, rastlöshet och aggression) görs med hjälp av en skattningsskala Neuro Psychiatric Inventory, Nursing Home (NPI-NH) som gör det möjligt att bedöma hur ofta BPSD förekommer och hur mycket det påverkar personer med demenssjukdom.

Studie om inmu på initiativ av svenska distributören GoesArt (läs mer här).
Studie om inmu på initiativ av danska grundarna inmuTOUCH (läs mer här).
Flera studier gjorda om inmu (läs mer här).

Comments are closed.

About Us

Ut non nulla mi, eget imperdiet sem. Nam lacus ligula, venenatis vel aliquet eu, venenatis congue magna. Sed rutrum faucibus semper.

  • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

    Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
    Läs mer

  • STIPENDIETS SYFTE

    Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
    Läs mer