Johanniterorden

“Vi inom Johanniterorden är alltid intresserade av att finna nya former för att utveckla vården av nödlidande, gamla och sjuka. Att få vara en aktiv partner i Queen Silvia Nursing Award är för oss en mycket angelägen satsning och vi är glada att samtidigt kunna inspirera duktiga studenter.”

Henric Ankarcrona Kommendator Johanniterorden i Sverige

Johanniterorden består i dag av fyra evangeliska ordnar och en katolsk orden (Malteserorden). De fyra Johanniterordnarna med sina hjälporganisationer finns i 153 länder och engagerar ca 400.000 personer inklusive volontärer. Det gör Johanniterna till en av världens största NGO. Johanniterorden har sina rötter i tidig medeltid, korståg och riddarväsen. Johanniterordens i Sverige huvuduppgift är, liksom de övriga ordnarnas, att i en kristen, medmänsklig anda stödja och hjälpa människor i nöd. Johanniterordens i Sverige arbete att bistå nödlidande, gamla och sjuka tar sikte på att hjälpa huvudsakligen inom Sverige, men även i viss utsträckning internationellt. Ordens önskan är att söka finna utvecklingsbara projekt till nytta för sjuka, handikappade, gamla personer.

WWW.JOHANNITERORDEN.SE

WWW.JOHANNITERHJALPEN.SE

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer