Nyheter

12 maj, 2021
Kommentarer inaktiverade för Queen Silvia Nursing Award ska fira 9 år med talangfulla vårdgivare

Queen Silvia Nursing Award ska fira 9 år med talangfulla vårdgivare

Mellan 1:a september och 1:a november 2021 kommer Queen Silvia Nursing Award ta emot ansökningar från sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med idéer för hur man ska kunna höja livskvaliteten och förbättra den vård som äldre och de som lever med demens får. Detta är nionde året i rad som stipendiet delas ut. Ansökningar kan göras av sjuksköterskor och sjuksköterskeelever i Sverige, Finland, Polen, Tyskland, Litauen och från University of Washington School of Nursing.

Queen Silvia Nursing Award grundades år 2013 för att uppmuntra Svenska sjuksköterskestudenter att skicka in sina idéer för att höja livskvaliteten och kvaliteten på den vård som äldre och de som lever med demens får.

Sedan dess har stipendiet utvecklats och omfattar nu 5 länder. Det tar nu även emot ansökningar från både sjuksköterskestudenter och färdigutbildade sjuksköterskor. Vinnaren i varje land får ett stipendium värt 6 000 euro och skräddarsydda möjligheter för utbildning och nätverkande med partners som är associerade med programmet. Diplom för de som vinner stipendiet delas traditionellt ut av hennes majestät drottningen vid Queen Silvia Nursing Awards stora ceremoni på kungapalatset i Stockholm varje vår (om pandemin tillåter).

Över 20 vinnare av stipendiet har tillkännagivits över åren. Förra årets vinnare var Lisabet Lindbäck från Sverige, Inka Häkkinen från Finland, Radosław Romanek från Polen, Linda Smit från Tyskland, Karolina Adomavičiūtė från Litauen och Brooke Tamble från University of Washington School of Nursing.

Om Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award tar sig an en av de största utmaningarna världen står inför – en åldrande befolkning och behovet av kvalitativ vård för äldre och demenssjuka. Stipendiet motiverar vårdpersonal att bli innovatörer för vårdens utveckling, samtidigt som det skapar och främjar kompetens inom yrkesmässig vård. Genom att dela ut detta unika stipendium och möjligheter för lärande till sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter öppnar sig nya världar av möjligheter för framtida generationer av sjuksköterskor. Genom att lyfta upp vårdtalanger och deras idéer försöker Queen Silvia Nursing Award höja statusen för yrket.

Queen Silvia Nursing Award görs möjligt av Swedish Care International, Forum For Elderly Care. Den svenska partnergruppen består av organisationer som Johanniterorden, Home Instead Global, Viranova, Attendo, Medicover, GoesArt, Vårdförbundet, Nordnet, Hemsö, Svensk sjuksköterskeförning och Bonnier Healthcare/Netdoktor.se.

Read More
7 april, 2021
Kommentarer inaktiverade för OneWound kommer att samarbeta med Queen Silvia Nursing Award i Sverige.

OneWound kommer att samarbeta med Queen Silvia Nursing Award i Sverige.

OneWound är ett sårbehandlingsinstrument som via en app tillhandhåller helhetslösningar inom sårbehandling för sjukvårdspersonal.

OneWound erbjuder kvalitativa och evidensbaserade sårbehandlingstjänster med hjälp av AI och sårbehandlingsexperter. Den kombinerar enkelheten av applikationsbaserad inlärning för sjukvårdspersonal med handfasta råd och stöd i sårbehandling. Genom att sammanfoga avancerad teknologi och ett team med sjuksköterskor som sammanlagt har 25 års erfarenhet inom sårbehandling, hoppas OneWound kunna uppfylla sitt mål att stärka sjukvårdsteam med kunskap och trygghet som krävs för att kunna ge individanpassade behandlingsplaner och för att skapa en snabbare läkningsprocess åt patienterna med sår.

OneWound är designat av sjuksköterskor tillsammans med sjuksköterskor i syfte att säkerställa ett kvalitativt och lättarbetat verktyg som alltid ska finnas tillgänglig för sjukvården.

Maria Käll, vårdutvecklingschef inom sårbehandling för OneWound, säger ”Forskningen visar att hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar med en växande åldrande befolkning och ökad andel äldre med samtidig multigsjuklighet kommer leda till fler avancerade sår. Det är viktigt att utreda, behandla och utvärdera ett sår snabbt. Arbetar vi på ett korrekt och evidensbaserat sätt minskar vi höga kostnader i vården och ett onödigt lidande för patienten. För att optimera och kvalitetssäkra för verksamheter som arbetar med sårbehandling finns vi i sårbehandlingsteamet med vår beprövade arbetsmodell samt med appen OneWound.

Maria Käll fortsättar: ”OneWound är ett strukturerat verktyg för alla som arbetar med sår. Sårbehandling är komplicerat och kräver mycket kunskap. Att öka vårdpersonalens kunskaper och ge dem möjlighet att få råd och hjälp direkt är vårt mål”, säger Maria Käll, vårdutvecklingschef OneWound. ”Vi vill finnas som ett stöd genom hela sårläkningsprocessen. Vårt mål är att sjuksköterskorna känner sig stärkta i sin yrkesroll, vi vill skapa trygghet och självförtroende för alla som arbetar med sår.”

Petra Tegman, CEO för SCI, tillägger: ”Målet med Queen Silvia Nursing Award är att fånga, förhöja och fira sjuksköterskors påverkan inom hälsosamma och hållbara samhällen. Sjuksköterskor hittar ständigt sätt att få saker och ting att fungera genom problemlösning i hektiska miljöer – ofta hårt tidspressade och med brist på resurser. Att kunna räkna OneWound som en av Queen Silvia Nursing Awards partners är väldigt spännande. Detta är essensen av själva priset – sjuksköterskor som driver innovation och lösningar och delar sina idéer med andra. OneWound har identifierat ett omfattande behov inom alla hälsovårdssystem – det vill säga kompetent och effektiv sårbehandling – och har passion för att sprida sin kunskap till förmån för sina kollegor och patienter.”

”Sårbehandling är väsentligt för allmänhälsan och patientåterhämtning”, fortsätter Petra Tegman. ”Vi vet dessutom att nedsatt kognition har riskkorrelation med fall, nedsatt rörlighetsförmåga och utveckling av sår. OneWound hjälper vårdsystem att möta kraven på hög kompetens inom sårbehandling genom att skala sitt program och nå sjuksköterskor och vårdteam genom sin applikation. Detta i sig är en intressant utveckling.”

QUEEN SILVIA NURSING AWARD

Queen Silvia Nursing Award lyfter en av våra största framtida globala utmaningar – en åldrande befolkning och behovet av äldre- och demensomsorg av högsta kvalitet. Stipendiet motiverar sjuksköterskor att bli innovatörer inom vårdutvecklingen, samtidigt som det bygger och främjar kompetens inom professionell omvårdnad.

Queen Silvia Nursing Award grundades 2013 som en gåva till Hennes Majestät Drottning Silvia för att uppmärksamma hennes långvariga arbete och stöd för äldre- och demensvård.

Från och med 1 september 2021 påbörjar utmärkelsen sitt nionde år av att acceptera ansökningar från sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Queen Silvia Nursing Award tar emot ansökningar från sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter från Sverige, Finland, Polen, Tyskland, Litauen och USA (via University of Washington School of Nursing).

Alla sjuksköterskor som är intresserade av att ansöka om stipendiet på 60 000 kronor måste skicka in en idé eller en lösning som gynnar vården och livskvaliteten för äldre eller personer som lever med demens.

OneWound ansluter sig till andra partners för Queen Silvia Nursing Award Sverige så som Johanniterorden i Sverige, Home Instead, GoesArt, Attendo, Medicover, Nordnet, Vårdväskan, Color4Car, Oriflame, Bonliva, Svensk Sjuksköterskeförening, Hemsö, Puls & Träning, Proxident och Bonnier Healthcare / Netdoktor.se

Read More
23 december, 2020
Kommentarer inaktiverade för Lisabet Lindbäck utses till årets Queen Silvia Nursing Award 2020 stipendiat

Lisabet Lindbäck utses till årets Queen Silvia Nursing Award 2020 stipendiat

I år tilldelas 27-åriga Lisabet Lindbäck från Sundsvalls sjukhus Queen Silvia Nursing Award för sin idé om virtuella och interaktiva promenader i familjära utomhusmiljöer. Idén förebygger framförallt ofrivillig ensamhet hos de äldre som idag tvingas leva i isolering under COVID-19, men skapar även meningsfulla sammanhang och känslan av delaktighet.

Lisabet Lindbäck, vinnare av Queen Silvia Nursing Award Sverige 2020

Juryns motivering:

”Lisabets idé förebygger isolering och aktiverar den del av hjärnan som reglerera känslor och minnen. Den tekniska idén har stora utvecklingspotential då både bild och ljud kan skapas av den isolerades närstående, för att väcka goda minnen som i sin tur kan leda till en ökad livskvalitet.”

Lisabet Lindbäck är legitimerad sjuksköterska på Sundsvalls sjukhus där hon arbetar på stroke- och demensavdelningen. Till hennes vardag hör att ständigt hitta hopp och meningsfullhet till de patienter hon möter genom sitt arbete. Ett hjärteuppdrag som även årets följarskara till Queen Silvia Nursing Award uppmärksammat, då de valde att rösta fram Lisabet som ett av årets favoritbidrag i den publika omröstningen, en nyhet i årets omgång.

Om stipendiet

Stipendiet som delas ut årligen med syftet att motivera sjukskötersketalanger att bli innovatörer inom vårdutveckling omfattar 60 000 kronor, samt ett skräddarsytt praktikprogram inom vård- och omsorgssektorn hos årets partners.

Tidigare år har stipendiet enbart varit möjligt att söka för sjuksköterskestudenter som presenterat en idé anpassad för personer inom äldreomsorgen, företrädesvis med en demenssjukdom, men i år har även legitimerade sjuksköterskor uppmärksammats och bjudits in – detta i samband med att temat i år även uppdaterats till COVID-19 i vårdmiljöer.

Om initiativtagarna

Stipendiet har grundats av Swedish Care International och Forum for Elderly Care 2012 och har möjliggjorts i Sverige 2020 genom ett nätverk av nationella och internationella partnerskap med Johanniterorden i Sverige, Vårdförbundet, Attendo, Home Instead Senior Care, Vironova, Medicover, Goes Art, Nordnet, Svensk Sjuksköterskeförening, Hemsö, Vardaga, Proxident, Bonnier Healthcare / Netdoktor, Oriflame, Vårdväskan och Puls & Träning.

Swedish Care International är en internationell aktör som utvecklar, paketerar och exporterar kunskap inom svensk äldre- och demensvård, medan Forum for Elderly Care arbetar aktivt med att främja utvecklingen av svensk och internationell äldre- och demensvård.

För mer information

Petra Tegman, CEO, Swedish Care International

petra.tegman@sci.sewww.queensilvianursingaward.com | www.sci.se

Read More
26 oktober, 2020
Kommentarer inaktiverade för Bonnier Healthcare nu en del av Queen Silvia Nursing Award Sverige och Finland

Bonnier Healthcare nu en del av Queen Silvia Nursing Award Sverige och Finland

Bonnier Healthcare – Nordens ledande patientnätverk – går samman med Queen Silvia Nursing Award Sverige och Finland 2020. Bonnier Healthcare är specialiserade på digitalt lärande (e-learning) till olika yrkesgrupper inom vård, skola, omsorg och näringsliv i Skandinavien. Med Östersjöregionen som hemmamarknad och en omsättning på cirka 300 MSEK, ingår Bonnier Healthcare i koncernen Bonnier AB som driver 175 bolag i hela 15 länder:

 • Bonnier Academy, Bonnier Pharma Insights, Medibas och Netdoktor i Sverige
 • Netlääkäri.fi i Finland
 • Dagens Medicin och Netdoktor.dk i Danmark
 • Dagens Medisin och Norks Helseinformatikk i Norge
 • Meditsiiniuudised och Terviseuudised i Estland

Deras verksamheter sträcker sig även till Polen, Tyskland och Slovenien.

Fredrik Andersson, VD på Bonnier Healthcare.

”Bonnier Healthcare är dedikerade till att förbättra vården med patienten i centrum genom att erbjuda evidensbaserade informationstjänster för alla parter inom vård och life science. Vi har bred kompetens med ledande experter inom digitalisering, datavisualisering & analys, marknad, media & PR, pedagogik och vård för både patienter och vårdgivare. Tillsammans skapar vi en bättre vård, tillsammans gör vi skillnad” säger Fredrik Andersson, VD för Bonnier Healthcare.

Fredrik fortsätter, ”Under det kommande året gör vi en större satsning på Bonnier Healthcare där fokus kommer att ligga framförallt på demensdiagnosen Alzheimers, i ett försök att förbättra hela vårdkedjan för patienten. Våra resurser kommer att tillgängliggöras för flera parter inom vården med syftet att låta fler ta del av högkvalitativt innehåll, digital utbildning och andra viktiga resurser, som i sin tur kan leda till en ökad livskvalité för någon som lever med en demensdiagnos.”

Som ett digitalt bolag i framkant uppmärksammar Bonnier Healthcare gärna initiativ som för den svenska vårdens utveckling framåt. När en idé har utvecklats till en innovation är den ofta skapad ur händerna på någon som lever med en utmaning i verkliga livet. Bonnier Healthcare är därför oerhört stolta över att samarbeta med Queen Silvia Nursing Award och hoppas kunna bidra till att hitta framtidens banbrytande innovationer som just nu bara väntar på att bli upptäckta.

”Vi är glada att inleda ett samarbete med Bonnier Healthcare. Det finns starka synergier bakom Netdoktor.se och Netlääkäri.fi med Queen Silvia Nursing Award. Att göra den digitala hälsovården mer tillgänglig för patienter och deras anhöriga, inte minst för personer som lever med en demensdiagnos gör stor skillnad. Jag har under mina år som sjuksköterska upptäckt att det är oerhört viktigt att vården och omgivningen anpassas för att möta varje patient på personnivå” säger Petra Tegman, VD för Swedish Care International.

Personcentrerad vård är också en av grundstenarna bakom initiativet Queen Silvia Nursing Awards, där delad kunskap är den bästa vägen till att öka livskvaliteten för dem som behöver vård i vardagen. Framförallt under COVID-19 då vården har ställts på sin spets och allt större patientgrupper kräver omhändertagande.

QUEEN SILVIA NURSING AWARD

Queen Silvia Nursing Award lyfter en av våra största framtida globala utmaningar –en åldrande befolkning och behovet av äldre- och demensomsorg av högsta kvalitet. Stipendiet motiverar sjuksköterskor att bli innovatörer inom vårdutvecklingen, samtidigt som det bygger och främjar kompetens inom professionell omvårdnad.

Queen Silvia Nursing Award grundades 2013 som en gåva till Hennes Majestät Drottning Silvia för att uppmärksamma hennes långvariga arbete och stöd för äldre- och demensvård.

COVID-19 FOKUS

Queen Silvia Nursing Award tar emot ansökningar från sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter från Sverige, Finland, Polen, Tyskland, Litauen och Amerika (via University of Washington School of Nursing).

Årets upplaga av Queen Silvia Nursing Award fokuserar på COVID-19 vårdmiljöer. Alla sjuksköterskor som är intresserade av att ansöka om stipendiet på 60 000 kronor måste skicka in en idé eller en lösning som kan förbättra vårdresponsen inom ramen för arbetet kring COVID-19-vård. Det är särskilt meriterande om idén eller lösningen gynnar vården och livskvaliteten för äldre eller personer som lever med demens.

Genom ett nätverk av nationella och lokala samarbeten har Queen Silvia Nursing Award utsett över 20 nationella stipendiater och fått tusentals ansökningar som belyser behovet av professionell omvårdnadskompetens inom äldreomsorg. GoesArt ansluter sig till andra partners för Queen Silvia Nursing Award Sverige så som Johanniterorden i Sverige, Home Instead, Attendo, Medicover, Nordnet, Vårdväskan, Color4Car, Oriflame, Bonliva, Svensk Sjuksköterskeförening, Hemsö, Puls & Träning och Proxident.

Read More
14 oktober, 2020
Kommentarer inaktiverade för Inmu – bryt isoleringen med sensorisk stimulering

Inmu – bryt isoleringen med sensorisk stimulering

Social isolering är ett folkhälsoproblem som leder till dåliga levnadsvanor och psykiska problem. Inte minst gäller detta sköra äldre personer som känner sig ensamma och saknar regelbunden aktivitet i vardagen. Risken för dem att utveckla en kognitiv sjukdom är stor, vilket sätter press på vården att utveckla olika former av innovationer som kan tillgodose utmaningarna.

För personcentrerade vårdboenden och engagerade sjuksköterskor är det en naturlig del av vardagen att söka efter nya innovativa produkter som kan förbättra livskvalitén hos den enskilda individen. Idéer som kan vara till hjälp och ge positiva effekter i vårdmiljöer där man strävar efter hög delaktighet och självständighet i vardagen.

Välfärdsteknologi skapar värde inom äldrevården

Att närma sig vård och omsorg med lekfullhet har alltid varit vågat, men inte desto mindre värt. Det är ingen nyhet att olika typer av välfärdsteknologi ofta kan användas i större utsträckning än traditionella fysiska hjälpmedel, för att komplettera eller ersätta andra behandlingsmetoder som motverkar ensamhet. Det är dock svårt att hitta genvägar i ett samhälle där den äldre befolkningen växer, och där digitalisering inte alltid finansieras. Vi presenterar därför inmu – en innovativ kudde med sensorisk stimulering, som har sin tydliga plats i vardagen.

inmun är harmonisk, len och ger lätta vibrationer från sig vid beröring.

inmu är en dansk uppfinning som använder sig av sensorisk sinnesstimulering. Den presenterades på den svenska marknaden av GoesArt 2019. inmu står för interaktiv musik och den runda kudden har ett mjukt fodral i bomull, med en gyllene våg som fingrarna kan följa. I kuddens kärna finns sensorer som genom beröring skapar haptiska effekter och djupa meditativa toner.

Kudden känner av individens aktivitet och anpassar sig därefter. Rörelserna startar och stannar automatiskt och har inga knappar eller fjärrkontroller som försvårar användningen. Manualen som följer med är lättläst för att göra produkten så tillgänglig som möjligt.

Det taktila fodralet har även en ytterficka som man kan sticka in handen i, vilket bidrar till bekvämligheten och minskar minskar stress och ängslighet. Kudden ökar inte bara det psykiska, fysiska och sociala välbefinnandet – utan hjälper även användaren att koppla av, att njuta, att samverka, att minnas eller att finna vila.

Ökar ett socialt välbefinnande för demensdrabbade

inmu har utvecklats specifikt för att möta behovet av stöd till individer med demenssjukdomar och andra kognitiva utmaningar, samt för deras anhöriga och vårdgivare som letar efter hjälpmedel i vardagen.

Inesa Fejzic, enhetshef, Vård- och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun

I situationer där den verbala kommunikationen begränsats på grund av kognitiv svikt kan inmu bidra till dämpad ångest och frustration och ge ökad trygghet. Detta bekräftas även av Inesa Fejzic, enhetshef vid Vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun, som har utvärderat kudden på ett av sina boenden.

”Vi har sett positiva resultat hos flera. En av våra boende har afasi och kan inte prata, hon har även höga poäng på apati i BPSD-registret. När vi introducerade kudden för henne såg vi genast att detta var något som hon tyckte om, det bröt igenom apatin. Hennes ögon log och hon uttryckte en glädje när musiken kom igång. Hon stoppade sin hand i kuddens ficka och tog kudden närmare sig”, berättar Inesa Fejzic.

Hon fortsätter; ”Vi tror starkt på att välfärdsteknologi, om den används rätt, kan ha många positiva effekter på hälsan för äldre. Socialstyrelsen rekommenderar ju till exempel alternativa behandlingar vid diagnoser som demens och apati. Det är alltid bra med lärdomar om produkter som genom studier och testresultat kan bidra till en innovationsfrämjande kultur.”

Trots att inmu från början utvecklades för personer som lever med kognitiva sjukdomar, visar studier att inmu även fungerar för friska när det kommer till att minska stressymptom, finna lugn eller förbättra sömnkvalitén.

8 av 10 påverkas positivt av en inmu i vardagen

För att utvärdera effekten av inmu har en omfattande studie på initiativ av den svenska distributören GoesArt gjorts, med målsättningen att kvalitetssäkra användningen i samband med insatser. Studien, som har genomförts tillsammans med tre svenska demensboenden, bekräftar att inmu är efterlängtad – både inom demensvården och palliativa vården.

Ann-Charlotte Hanke, områdeschef på Fullriggaren, Helsingborg.

Under en period om 20 veckor deltog sammanlagt 13 individer från tre oberoende demensboenden (Norrköping, Lund och Helsingborg). Samtliga befann sig alla i en palliativ fas och deltog med eget medgivande, utan att i efterhand knytas an till någon känslig information som samlats in.

”En av våra hyresgäster var inte alls intresserad den första tiden. Det tog flera veckor, men nu uppskattas inmu mycket och ger ro när hen ska vila eller behöver få vara ensam”, berättar Ann-Charlotte Hanke, områdeschef vid demensboende Fullriggaren i Helsingborg som är Silviahemmet-certifierad.

Granskningen av all data som samlats in (frågeformulär som fyllts i individuellt, men även tillsammans med vårdpersonal) gjordes av doktorander vid Lancaster University i Storbritannien, som fann att hela 80% av deltagarna förbättrade sitt BPSD-värde* efter att inmu introducerades för dem. Störst inverkan (genom att skapa en lugnande effekt) hade kudden på upprördhet, motorisk rastlöshet, samt lättretlighet.

Vi märker också tydliga förbättringar hos en annan person som tidigare har varit ganska utåtagerande vid olika hygiensituationer. Nu börjar vi med att hen får inmu redan på morgonen – och när det sedan är dags för hygien är det inte några bekymmer”, fortsätter Ann-Charlotte.

Studiernas deltagande demensboenden nämner alla att inmu gör stor skillnad, den kräver ingenting – utan bara ger. Den sociala isoleringen som ofta uppstår vid frustration och irritation minskade när kudden fanns tillhands under dagen (vid väckning, efter aktivitet, vid vila eller inför natten). Kudden visade sig även öka den sociala interaktionen mellan boende och vårdgivaren, som en naturlig följd av att de fann ett nytt lugn.

inmu uppskattas av och ger ro till den som ska vila eller behöver få vara ensam en stund.

Även i Danmark har man genomfört en studie om 50 individer vid flera äldreboenden, där inmu visade sig ha mycket goda effekter. Villigheten bland de deltagande individerna att rekommendera kudden var hög, något som inom tidigare forskning har  visat sig vara en tillförlitlig indikator på hur pass nöjd och tillfreds man är med produkten som användare.

Ur studien framkom också att inmu ännu inte fungerade lika bra för individer med mer omfattande behov, då deras breda spektrum av utmaningar kräver mer personifierade åtgärder. En intressant forskningsfråga för framtida utvecklingsmöjligheter.

Aktören som krigar för fler vardagsinnovationer till vården

GoesArt, den svenska distributören för inmu, har visionen att bidra till en bättre livskvalitet för personer med olika former av utmaningar i livet. GoesArt erbjuder noga utvalda kvalitetsprodukter som är användarvänliga och välanpassade för äldrevården med syftet att stödja (och utbilda) både sjuksköterskor, vårdgivare och anhöriga i deras mångfacetterade roller.

Med en lyhördhet från verksamheter inom vård och omsorg, följer GoesArt noggrant marknadens efterfrågan och erbjuder allt från konsultation till lån av produkter ur sortimentet, för att skapa en större förståelse för hur vi kan öka livskvalitén inom vården.

”Våra ledord är trovärdighet, medkänsla och meningsfullhet. För oss handlar varje dag om att utbilda både individer och verksamheter i hur väldfärdsteknologin kan introduceras och utnyttjas på bästa sätt inom vården”, förklarar Ingela Sjöberg, grundare av GoesArt.

Många företag har idag utmaningar med att nå fram inom vården. Därför tar GoesArt en allt starkare position genom att knyta an till Queen Silvia Nursing Award Sverige för att skapa en länk mellan väldfärdsteknologi, sjuksköterskor och vårdboenden. De ställer alltid individernas behov i centrum och ser till hela vårdkedjan (implementering, tidsåtgång, finansiering) när en produkt likt inmu tas in.

Bryt isoleringen – låna en inmu kostnadsfritt!

GoesArt och inmu går nu samman med Queen Silvia Nursing Award Sverige för att utveckla vård och omsorg, samt upptäcka möjligheterna med välfärdsteknologi inom demensvården. Inom ramarna för samarbetet erbjuder GoesArt därför ett kostnadsfritt lån av inmu. Låneperioden är två veckor och du har ingen skyldighet att köpa produkten när lånetiden gått ut (du skickar bara tillbaka inmu enligt instruktionerna och får möjlighet att svara på några uppföljningsfrågor, om du vill).

För att anmäla dig till ett kostnadsfritt lån av inmu, besök www.goesart.com/omtanke-inmu

Ingela Sjöberg, grundare av GoesArt, Sverige.

* BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom som kan uppstå vid demens, som oro, rastlöshet och aggression) görs med hjälp av en skattningsskala Neuro Psychiatric Inventory, Nursing Home (NPI-NH) som gör det möjligt att bedöma hur ofta BPSD förekommer och hur mycket det påverkar personer med demenssjukdom.

Studie om inmu på initiativ av svenska distributören GoesArt (läs mer här).
Studie om inmu på initiativ av danska grundarna inmuTOUCH (läs mer här).
Flera studier gjorda om inmu (läs mer här).

Read More
4 september, 2020
Kommentarer inaktiverade för GoesArt ingår ett partnerskap med Queen Silvia Nursing Award Sverige

GoesArt ingår ett partnerskap med Queen Silvia Nursing Award Sverige

GoesArt AB är ett företag inom välfärdsteknologisektorn. De är specialiserade på produkter som förbättrar livskvalitén hos människor med en kognitiv funktionsvariation, en demenssjukdom eller någon form av inlärningssvårighet. Partnerskapet mellan GoesArt och Queen Silvia Nursing Award Sverige sträcker sig över de kommande tre åren.

GoesArt har sitt huvudkontor i Varberg och har som mål att utveckla innovativa produkter för vård och omsorg, samtidigt som de vill förbättra vardagen för personer med olika utmaningar i livet. Företaget är den svenska distributören för den holländska innovationen Tovertafel, en digital spelenhet som hjälper personer med måttlig till svår demens att umgås med varandra, samtidigt som den stimulerar fysisk rörelse och kognitiv aktivering. De interaktiva spelen kan projiceras på alla plana ytor och kan spelas direkt. Ett annat koncept är Danmarks inmuRELAX – ett multisensoriskt stimuleringsverktyg, baserat på artificiell intelligens, som använder interaktiv musik och behagliga vibrationer för att lindra rastlöshet, ångest och stress.

Ingela Sjöberg, VD för GoesArt, säger: ”Välfärdstekniken underlättar vardagen för så många – och antalet användare ökar. Sjuksköterskor har en central roll för att upprätthålla samhällets välbefinnande och det är genom sjuksköterskor som välfärdshjälpmedel ofta implementeras för individer som behöver stöd. Det är därför det är särskilt relevant för GoesArt att stödja sjuksköterskor genom Queen Silvia Nursing Award i Sverige så att de får erkännande för sina insatser. ”

Petra Tegman, VD för SCI tillägger: ”Vi är stolta över att ha det demensvänliga företaget GoesArt som vår nya partner, med sin vision att hitta produkter som gör det enklare i vardagen för en person som lever med kognitiv svikt samtidigt som de skapar förutsättningar för en bättre livskvalitet. Vi ser fram emot att höra mer om deras arbete och hur de påverkar vårdsektorn i Sverige. ”

Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award lyfter en av våra största framtida globala utmaningar –en åldrande befolkning och behovet av äldre- och demensomsorg av högsta kvalitet. Stipendiet motiverar sjuksköterskor att bli innovatörer inom vårdutvecklingen, samtidigt som det bygger och främjar kompetens inom professionell omvårdnad.

Queen Silvia Nursing Award grundades 2013 som en gåva till Hennes Majestät Drottning Silvia för att uppmärksamma hennes långvariga arbete och stöd för äldre- och demensvård.

COVID-19 FOKUS

Queen Silvia Nursing Award tar emot ansökningar från sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter från Sverige, Finland, Polen, Tyskland, Litauen och Amerika (via University of Washington School of Nursing).

Årets upplaga av Queen Silvia Nursing Award fokuserar på COVID-19 vårdmiljöer. Alla sjuksköterskor som är intresserade av att ansöka om stipendiet på 60 000 kronor måste skicka in en idé eller en lösning som kan förbättra vårdresponsen inom ramen för arbetet kring COVID-19-vård. Det är särskilt meriterande om idén eller lösningen gynnar vården och livskvaliteten för äldre eller personer som lever med demens.

Genom ett nätverk av nationella och lokala samarbeten har Queen Silvia Nursing Award utsett över 20 nationella stipendiater och fått tusentals ansökningar som belyser behovet av professionell omvårdnadskompetens inom äldreomsorg.

GoesArt ansluter sig till andra partners för Queen Silvia Nursing Award Sverige så som Johanniterorden i Sverige, Home Instead, Attendo, Medicover, Nordnet, Vårdväskan, Bonliva, Vardaga, Svensk Sjuksköterskeförening, Hemsö och Proxident.

Read More
1 september, 2020
Kommentarer inaktiverade för Queen Silvia’s Nursing Scholarship 2020 Opens Today

Queen Silvia’s Nursing Scholarship 2020 Opens Today

Between September 1 and November 6, nurses and nursing students are invited to submit their ideas and solutions focused on improvements in COVID-19 care to receive the international Queen Silvia Nursing Award. The scholarship is open to all nursing students and nurses in Sweden, Finland, Poland, Germany and Lithuania. The winner in each country receives a Euro 6000 scholarship and a tailor-made internship with partners associated with the program. Special merit will be given to submissions that benefit the quality of life and care of older persons and people living with dementia.

Diplomas for the scholarship winners are traditionally presented by Her Majesty Queen Silvia of Sweden at the Queen Silvia Nursing Award Grand Ceremony at the Royal Palace in Stockholm every spring.

COVID-19 theme

COVID-19 care in healthcare environments has been designated as this year’s theme for the Queen Silvia Nursing Award. With 2020 designated by the World Health Organization (WHO) as the ”Year of the Nurse and Midwife,” there has been prominent focus on nurses during the ongoing coronavirus pandemic.

Petra Tegman, a dementia and palliative care nurse and CEO of Swedish Care International which is a founding partner of the Queen Silvia Nursing Award, says ”Nurses have always played a critical role as the main liaisons between patients, their loved ones, and care teams. But throughout the COVID-19 crisis, we have had to add quick thinking and effective solutions to provide good patient care. Because of these unique circumstances, nurses are in a compelling position to see opportunities for improvements in the processes, products and services related to care. Along with our partners, we recalibrated the focus of this year’s Queen Silvia Nursing Award to highlight the voices and experiences of nurses and nursing students in light of our global fight against COVID-19. Our ambition is to share their valuable ideas and solutions so we may improve our global response against the coronavirus.”    

“Unfortunately, coronavirus has also impacted elderly populations around the world. Many vulnerable older people, their loved ones, as well as care teams have really suffered from the virus. This is why we will give extra merit to any Queen Silvia Nursing Award submission that can benefit the quality of care for older people and people living with a dementia diagnosis.” 

Support of Her Majesty Queen Silvia of Sweden

The Queen Silvia Nursing Award was established in 2013 as a gift to Her Majesty Queen Silvia of Sweden on her birthday. Scholars continue to be announced annually on Her Majesty’s birthday on the 23rd of December.

Her Majesty Queen Silvia of Sweden has a long-standing association with, and support of, dementia and elderly care since the 1990s when her late mother was diagnosed with dementia. Her Majesty has lent her name and support to a number of Swedish initiatives including her foundation Stiftelsen Silviahemmet which provides dementia care training and certification programs; Dementia Forum X – a biennial global summit on dementia taking place in Royal Palace of Stockholm; as well as SilviaBo – an innovative housing project which provides safe and affordable homes for couples where one person has a cognitive impairment.  In recognition of Her Majesty’s dedication to the elderly and dementia care sphere, The Queen was named an Honorary Ambassador of Alzheimer’s Disease International in December 2018.

About the Queen Silvia Nursing Award

The Queen Silvia Nursing Award addresses one of the greatest challenges of our shared global future – population ageing and the need for quality elderly and dementia nursing. The scholarship motivates nursing talent to become innovators for healthcare development while building and promoting competence in professional nursing. By offering this unprecedented scholarship and learning opportunities for nurses, new realms of possibilities become available for future generations of nurses. By lifting nursing talent and their ideas, the project aims to increase the status of nursing as a profession.

The Queen Silvia Nursing Award is made possible by Swedish Care International, Forum For Elderly Care and Main Country Partners Konstsamfundet and Attendo of Finland, Medicover Foundation of Poland, St. Anna-Stift Kroge of Germany and Addere Care of Lithuania.

Read more and apply here.

Read More
16 juni, 2020
Kommentarer inaktiverade för Sjuksköterskestudent från Högskolan i Kristianstad blir årets Queen Silvia Nursing Award stipendiat

Sjuksköterskestudent från Högskolan i Kristianstad blir årets Queen Silvia Nursing Award stipendiat

Maria Larsson, en sjuksköterskestudent från Högskolan i Kristianstad, kommer denna månad att mottaga utmärkelsen som stipendiat av HM Drottningens stipendium ”Queen Silvia Nursing Award” för sin innovativa idé – ett speciellt hjälpmedel som gör det lättare att ta av stödstrumpor på egen hand. Hon erhåller det officiella certifikatet signerat av HM Drottning Silvia samt stipendiet om 50 000 kr som är finansierat av samarbetspartners. Maria Larsson är den sjätte stipendiaten i Sverige som får ta emot detta stipendium som grundades 2014 med anledning av HM Drottningens 70-årsdag.

Marias idé är en enkel lösning för att underlätta avtagandet av stödstrumpor för egen hand utan att behöva vara beroende av hjälp. Något som stärker personens självständighet men även bidrar till ökad känsla av frihet.

”Jag satt en kväll efter att jag hade arbetat inom hemtjänsten och funderade över att många av de äldre som får hjälp på kvällen endast har hjälp med att ta av sina stödstrumpor. De flesta av dem vill inte ens ha hjälp, min mormor är ett bra exempel där. Många äldre kan ganska enkelt få på sig sina stödstrumpor, men har mycket svårare att ta av dem. Detta eftersom det inte är samma naturliga rörelse och att det inte går att använda kroppen till hjälp på samma sätt som när de dras på. Då började jag testa för att se om det kunde fungera”, berättar Maria.

”Jag är så tacksam och hedrad över att professionella inom vården tyckte att min relativt enkla idé, var värd att uppmärksammas. Denna möjlighet som ni och HM Drottning Silvia har givit mig gör att min idé faktiskt kommer att bli verklighet. Jag hade aldrig kommit på tanken att börja utveckla detta på riktigt om det inte var för det självförtroende som ni har hjälpt mig att bygga upp. Tack så mycket för att ni tror på mig och min idé”, fortsätter studenten.

2020 COVID-19 focus

Tidigare år har stipendiet enbart varit möjligt att söka för sjuksköterskestudenter som presenterar en idé som förbättrar livskvaliteten för personer med en demenssjukdom. När 2020 års stipendieperiod öppnar upp för sjunde gången den 1 september kommer Queen Silvia Nursing Award även att uppmärksamma och hylla legitimerade sjuksköterskor och deras idéer som fokuserar på de utmaningar som Covid-19 har medfört till Sverige, samt Finland, Polen, Tyskland och Litauen.

Stipendiet kommer att vara öppet för både sjuksköterskestudenter och legitimerade sjuksköterskor med idéer och lösningar som har eller kan bli implementerade för att uppmärksamma Covid-19 i olika vårdmiljöer. Nominering av kurskamrater eller kollegor kommer också att vara möjligt i år. En idé som bidrar till förbättring av livskvaliteten hos äldre och personer med en demenssjukdom kommer att vara meriterande.

Om Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award lyfter en av våra största framtida globala utmaningar –en åldrande befolkning och behovet av äldre- och demensomsorg av högsta kvalitet. Stipendiet motiverar talangfulla sjuksköterskor att bli innovatörer för vårdutveckling samtidigt som det bygger och främjar kompetens inom professionell omvårdnad. Genom att erbjuda detta unika stipendium och nya utvecklingsmöjligheter för blivande och redan arbetsföra sjuksköterskor, väcks nya möjligheter för kommande generationer. Syftet med stipendiet och projektet är att sjuksköterskors kunskap och idéer ska lyftas för att höja statusen av sjuksköterskans profession.

Queen Silvia Nursing Award har grundats av Swedish Care International och Forum for Elderly Care och görs möjligt i Sverige genom ett samarbete med våra partners så som Vårdförbundet, Svensk Sjuksöterskeförening, Johanniterorden, Home Instead Senior Care, Attendo, Vironova, Nordnet, Hemsö, Bonliva, Vårdväskan, Proxident och Medicover.

Read More
3 juni, 2020
Kommentarer inaktiverade för Sjuksköterskestipendium för att uppmärksamma idéer och lösningar relaterat till COVID-19

Sjuksköterskestipendium för att uppmärksamma idéer och lösningar relaterat till COVID-19

Under HM Drottning Silvias beskydd kommer en internationell utmärkelse att delas ut för att lyfta spetskompetens inom COVID-19. Queen Silvia Nursing Award kommer under hösten 2020 att lyfta sjuksköterskor och deras idéer och lösningar som fokuserar på utmaningarna med COVID-19 som vi under våren har sett I Sverige, Finland, Polen, Tyskland och Litauen. Stipendiet är öppet för sjuksköterskestudenter och alla legitimerade sjuksköterskor i dessa fem länder som ansöker med en ide eller lösning som fokuserar på COVID-19 i vårdmiljöer. Nominering av vänner/kollegor kommer också att tillåtas.

Queen Silvia Nursing Award delar ut ett stipendium på 6000 Euro till varje stipendiat och ett skräddarsytt besöksprogram hos våra partners i respektive land. Diplomet delas traditionsenligt ut av HM Drottning Silvia vid Queen Silvia Nursing Award ceremonin på Kungliga Slottet i Stockholm varje vår.

COVID-19 fokus

I och med att Världshälsoorganisationen (WHO) utsåg 2020 till att vara “Sjuksköterskans och barnmorskans år” är det under året ett ökat fokus på sjuksköterskor under den pågående Coronapandemin.

“Sjuksköterskans avgörande roll har aldrig blivit prövad så grundligt som den har blivit i år under COVID-19 krisen” säger Petra Tegman, VD på Swedish Care International, en av grundarna till Queen Silvia Nursing Award.

Petra Tegman är specialistutbildad sjuksköterska inom palliativ vård och demensvård med mer än 20 års erfarenhet. Hon fortsätter, “Som sjuksköterska återvände jag till vården i början på mars för att ta hand om äldre som smittats av COVID-19. Många delar av äldreomsorgen och vården har förändrats på kort tid, och kreativiteten hos de som står i frontlinjen – sjuksköterskorna – behövs mer än någonsin tidigare”.

“Det var ett naturligt beslut för oss och våra partners St Anna-Stift i Tyskland, Medicover Foundation i Polen, Addere Care i Litauen och Konstsamfundet i Finland att fortsätta lyfta innovativa omvårdnads idéer med ett COVID-19 fokus. Engagemanget och bidragen från dessa sjuksköterskor som hanterar denna enorma hälsoutmaning bör delas och spridas brett”.

Stöd från Hennes Majestät Drottning Silvia

Queen Silvia Nursing Award instiftades 2013 och var en gåva till HM Drottning Silvia på hennes födelsedag. Stipendiater fortsätter att lyftas årligen på HM Drottningens födelsedag den 23 december.

HM Drottning Silvias långvarig arbete och stöd till äldreomsorgen och demensvården startade redan på 1990-talet när Drottningens mamma diagnostiserades med en demenssjukdom. HM Drottningen lånade då ut sitt namn till stöd för ett antal svenskar initiativ inklusive hennes stiftelse Stiftelsen Silviahemmet som tillhandahåller och utbildar inom demensvård genom bland annat certifieringsprogram, Dementia Forum X, ett globalt toppforum som anordnas vartannat år på Kungliga slottet i Stockholm, samt SilviaBo – ett innovativt bostadsprojekt som ger säkra och prisvärda hem för par där en person har en kognitiv funktionsnedsättning. Som ett erkännande av HM Drottningens engagemang för de äldre generellt och personer med demenssjukdom specifikt, utsågs Drottningen till hedersambassadör för Alzheimer’s Disease International i december 2018.

Om Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award lyfter en av våra största utmaningarna inom framtiden globalt – befolkningens åldrande och behovet av äldre- och demensomsorg av högsta kvalitet. Stipendiet motiverar talangfulla sjuksköterskor att bli innovatörer för vårdutveckling samtidigt som det bygger och främjar kompetens inom professionell omvårdnad. Genom att erbjuda detta enastående stipendium och nya utvecklingsmöjligheter för sjuksköterskor, väcks nya möjligheter för kommande generationer. Syftet med stipendiet och projektet är att sjuksköterskors kunskap och ideer ska lyftas för att höja statusen av sjuksköterskans profession.

Queen Silvia Nursing Award görs möjligt genom ett samarbete med våra internationella partners så som St Anna-Stift i Tyskland, Medicover Foundation i Polen, Addere Care i Litauen och Konstsamfundet i Finland och Swedish Care International samt Forum For Elderly Care i Sverige.

Read More
23 december, 2019
Kommentarer inaktiverade för MARIA LARSSON TILLDELAS QUEEN SILVIA NURSING AWARD 2019

MARIA LARSSON TILLDELAS QUEEN SILVIA NURSING AWARD 2019

I år tilldelas 32-åriga Maria Larsson från Högskolan Kristianstad Queen Silvia Nursing Award för sin idé ”Hjälpmedel för att ta av stödstrumpor”. Idéen underlättar för äldre att själva ta av sig sina stödstrumpor vilket ökar deras autonomi och behöver således inte vara beroende av andra för hjälp med detta.

Maria Larsson QSNA stipendiat 2019

Juryn utsåg Maria till årets stipendiat med följande motivering:

”Maria är en driftig person med gedigen och lång erfarenhet inom vården. Hon utstrålar lugn, trygghet och en stolthet för yrket. Marias innovativa lösning kommer i första hand att öka friheten hos äldre och personer med nedsatt rörlighet. Den kommer även skapa förutsättningar för kostnadseffektivisering inom vården. Idéen är en enkel lösning för att underlätta avtagningen av stödstrumpor utan hjälp, vilket stärker personens självständighet.”

Maria Larsson går i termin 3 på sjuksköterskeprogrammet och kommer under våren 2020 att motta en utmärkelse från Hennes Majestät Drottning Silvia tillsammans med stipendiater från Finland, Polen och Tyskland.

Stipendiet omfattar 50 000 kronor samt deltagande i ett internship inom vård- och omsorgssektorn hos svenska och internationella partners. Stipendiet delas årligen ut till en student som bidrar med en idé som kan förbättra vård och omsorg av äldre.

Stipendiet har grundats av Swedish Care International & Forum for Elderly Care och har möjliggjorts genom samarbete med: Aleris, Johanniterorden, Medicover, Essity, Vårdförbundet, Bonliva, Vårdväskan, Nordnet, Stiftelsen Silviahemmet, Proxident, Svensk sjuksköterskeförening, Attendo, Hemsö och Vironova.

Om Forum for Elderly Care & SCI
Forum for Elderly Care arbetar aktivt med att främja utvecklingen av svensk äldre- och demensvård. Till exempel genom stipendiet Queen Silvia Nursing Award. SCI är en svensk internationellt verksam aktör som utvecklar, paketerar och exporterar svensk äldre- och demensvård. Vår vision är att skapa en god och hållbar global demens- och äldrevård baserad på Silviahemmets vård- och omsorgsfilosofi.

För mer information kontakta:
Petra Tegman, CEO, Swedish Care International
Mail: petra.tegman@sci.se

Read More

About Us

Ut non nulla mi, eget imperdiet sem. Nam lacus ligula, venenatis vel aliquet eu, venenatis congue magna. Sed rutrum faucibus semper.

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer