Nyheter

25 oktober, 2017
Kommentarer inaktiverade för Bonliva ny samarbetspartner till Queen Silvia Nursing Award

Bonliva ny samarbetspartner till Queen Silvia Nursing Award

Nu får sjuksköterskestudenter möjlighet att besöka ytterligare en spännande aktör inom vården när Bonliva blir ny samarbetspartner till stipendiet Queen Silvia Nursing Award. Stipendiet, som riktar sig till sjuksköterskestudenter, innebär utöver en stipendiesumma på 50 000 kr även en chans för stipendiaten att under ett år delta i ett specialutformat internship där stipendiaten får möjlighet att utvecklas och träffa spännande aktörer inom vården. Bonliva går nu med i den partnergrupp som stödjer stipendiet samt bidrar till dess utveckling och internship.

”Vi är oerhört glada att få med Bonliva i vår partnergrupp och ser fram emot att tillsammans med dem fortsätta utvecklingen av Queen Silvia Nursing Award” säger Karin Lind-Mörnesten, VD på Swedish Care International.

Bonliva bemannar och rekryterar högt kvalitetssäkrad arbetskraft inom vård och omsorg. Idag består dem av 70 egna anställda, med över 1000 konsulter, i form av läkare, sjuksköterskor, socionomer, medicinska sekreterare, terapeuter och psykologer, som arbetat för dem sedan starten 2011.

Queen Silvia Nursing Award delas årligen ut till en sjuksköterskestudent som bidrar med en idé som kan förbättra vård och omsorg av äldre. Stipendiet syftar till att möta en av framtidens största utmaningar, vård och omsorg av de äldre, genom att tillhandahålla nya idéer och kompetens den framtida vårdsektorn samt genom att höja statusen av sjuksköterskeutbildningarna och uppmärksamheten kring dessa.

Läs mer om Bonliva på på https://bonliva.se/

 

Read More
19 oktober, 2017
Kommentarer inaktiverade för Intervju med Eva Trouin från Nordnet

Intervju med Eva Trouin från Nordnet

Låt oss presentera ytterligare en samarbetspartner,  Eva Trouin kommer från Nordnet och vi fick ställa ett par korta frågor om deras engagemang i Queen Silvia Nursing Award!

Vill du veta mer om Nordnet? Besök deras hemsida på www.nordnet.se

Read More
16 oktober, 2017
Kommentarer inaktiverade för Ny veckotävling!

Ny veckotävling!

Nu kan alla sjuksköterskestudenter få en chans att tävla om ett presentkort på 500 kr hos Vårdväskan! Den sjuksköterskestudent som denna vecka bidrar med flest idéer i ansökningsportalen får vinsten postad till sig! Vinnaren kommer att annonseras på Facebook den 23 oktober! Är du nyfiken på vad man kan få hos Vårdväskan? Titta in på deras hemsida här!

Read More
5 september, 2017
Kommentarer inaktiverade för 5 frågor till Malin Persson Ålstig, finalist i Queen Silvia Nursing Award 2016

5 frågor till Malin Persson Ålstig, finalist i Queen Silvia Nursing Award 2016

Hej Malin, berätta lite om dig själv!
Jag heter Malin Persson Ålstig och studerar till Sjuksköterska. Är gift sedan några år tillbaka med maken Robin som arbetar som sjuksköterska på akuten i Falun. Jag jobbar extra på samma avdelning som undersköterska.

Berätta om din ide som tog dig till final 2016
Min idé är att utforma en bemötandeplan som alla på arbetsplatsen ska få gå igenom, samt en lättare utbildning i de vanligaste demenssjukdomarna som man sedan kan ha som PM på avdelningen. Tanken är att personalen lättare ska kunna arbeta enligt omvårdnadsprocessen och ge en god och paientsäker omvårdnad, se patienterna som personer och inte endast sjukdomsbilden samt kunna få ett tryggt arbetssätt som genomsyrar personalens förhållningssätt till äldre, multisjuka personer samt patienter med en demensdiagnos på akuten.

Varför sökte du Queen Silvia Nursing Award?
Först och främst för att min idé känns relevant men även till en stor del för att få möjligheten att utvecklas och skapa kontakter via det internship som erbjuds då jag brinner för förändringsarbeten.

Varför vill du jobba som sjuksköterska/sjukskötare/inom sjukvården?
Patientmötet, att få dela både glädje och sorg med personer man träffar. Att få chansen till att bidra till en bättre arbetsmiljö, ge god och säker omvårdnad för patienterna.

Vad har du för tips till de som ska söka stipendiet i år?
Håll idén enkel, tänk efter varför det känns viktigt och på vilket sätt du du skulle kunna applicera det i vården.

Read More
1 september, 2017
Kommentarer inaktiverade för Ansökningsportalen till Queen Silvia Nursing Award är nu öppen för nya ansökningar!

Ansökningsportalen till Queen Silvia Nursing Award är nu öppen för nya ansökningar!

Sveriges alla sjuksköterskestudenter kan nu söka Queen Silvia Nursing Award! Du som studerar till sjuksköterska, på grund- eller specialist nivå söker stipendiet genom att registrera dig och skicka in idéer som främjar vård och omsorg av äldre till ansökningsportalen på www.queensilvianursingaward.se/ansök.

Som stipendiat får du motta ett stipendium om 50 000 kr samt en utmärkelse från H.M. Drottning Silvia under en ceremoni i Stockholm. Dessutom får du möjlighet att delta i spännande evenemang, möta intressanta människor och får ett försprång i din karriär som sjuksköterska genom ett unikt anpassat internship hos samarbetspartners i såväl Sverige som utomlands.

Stipendiet instiftades i Sverige 2013 och stöds av:

Aleris, Essity, Johanniterorden, Medicover, Swedish Care International, Vårdförbundet, Elekta, Ersta sjukhus, Eli Lilly, Nordnet, Silviahemmet och Svensk sjuksköterskeförening,

Read More
9 augusti, 2017
Kommentarer inaktiverade för Den första september öppnar ansökningsportalen till Queen Silvia Nursing Award, stipendiet för sjuksköterskestudenter.

Den första september öppnar ansökningsportalen till Queen Silvia Nursing Award, stipendiet för sjuksköterskestudenter.

Nu är det snart åter dags för landets alla sjuksköterskestudenter att visa sina kreativa sidor och skicka in idéer som bidrar till en bättre vård och omsorg av äldre.

Varje år utses utav landets alla sjuksköterskestudenter en stipendiat som får motta Queen Silvia Nursing Award från H.M. Drottning Silvia under en ceremoni i Stockholm. Utöver hedersutmärkelsen får stipendiaten även ett stipendium om 50 000 kr samt möjlighet att delta i ett unikt anpassat internship hos samarbetspartners i såväl Sverige som utomlands.

Stipendiet kan sökas av alla i Sverige som studerar en sjuksköterskeutbildning på grund– eller avancerad nivå och är inskriven på ett svenskt lärosäte. Man söker stipendiet genom att skriva och skicka in en idé eller innovation som vid realiserande skulle bidra till att skapa en förbättrad vård och omsorg av äldre.

Ansökningsperioden kommer vara öppen från första september till mitten på November då toppdeltagarna kommer att få presentera sin idé inför en jury bestående av samarbetspartners till projektet. Den slutgiltiga stipendiaten offentliggörs sedan på H.M. Drottning Silvias födelsedag den 23 december.

Read More
28 april, 2017
Kommentarer inaktiverade för Queen Silvia Nursing Award Lanseras i Tyskland

Queen Silvia Nursing Award Lanseras i Tyskland

Med anledning av H.M. Drottning Silvias 70-årsdag den 23 december 2013 instiftade Swedish Care International med partners ett stipendium riktat till sjuksköterskestudenter på grund och specialistutbildning vid svenska lärosäten. Det första året var en succé, och stipendiet lanserades året därefter även i Finland och under 2016 i Polen. Nu internationaliseras stipendiet ytterligare då Queen Silvia Nursing Award i höst lanseras även i Tyskland.

Stipendiet erbjuds där genom ett samarbete mellan Swedish Care International och den ideella föreningen Förderverein Anna Wassenberg. Den första Tyska stipendiaten kommer att besöka Stockholm under nästkommande år under den prisceremoni som årligen hålls då stipendiater från samtliga länder får motta en utmärkelse från H.M. Drottning Silvia.

Queen Silvia Nursing Award i Tyskland omfattar utöver utmärkelsen, även 6 000 € samt ett unikt internship inom vård och omsorgssektorn. Stipendiet syftar till att möta en av framtidens största utmaningar genom att tillhandahålla nya idéer samt utveckla goda kompetenser inom vård och omsorg av äldre.

Elisabeth Blömmer, H.M Drottning Silvia & Ulrich Zerhusen 

www.queensilvianursingaward.de

Read More
19 april, 2017
Kommentarer inaktiverade för H.M. DROTTNING SILVIA DELADE UT QUEEN SILVIA NURSING AWARD UNDER CEREMONI PÅ KUNGL. SLOTTET

H.M. DROTTNING SILVIA DELADE UT QUEEN SILVIA NURSING AWARD UNDER CEREMONI PÅ KUNGL. SLOTTET

Den 19 april tilldelades stipendiet Queen Silvia Nursing Award Saga Wahltsröm från Mälardalens Högskola i Sverige, Michelle Ena från Novia University of Applied Sciences i Finland samt Natalia Duszeńska från Medical University of Warsaw i Polen.

Juryn utsåg Saga till årets svenska stipendiat med följande motivering:  

”Ett applikationsbaserat språk- och kommunikationsstöd ligger rätt i tiden och möter ett stort behov för alla inom dagens vård och omsorg. Det är en väl genomtänkt idé med en strukturerad lösning som utstrålar kreativitet och nyfikenhet vilket gör Saga till en mycket god förebild och värdig stipendiat.”

Saga Wahlström, 24, från Enköping studerar sedan 2 år till sjuksköterska på Mälardalens Högskola i Västerås. Saga fick den 19 April ta emot utmärkelsen från Hennes Majestät Drottning Silvia under en ceremoni på Kungl. Slottet tillsammans med stipendiaterna från Finland och Polen.

Queen Silvia Nursing Award delades ut för första gången 2013 och syftar till att möta en av framtidens största vårdutmaningar genom att tillhandahålla nya idéer och kompetenser inom vård och omsorg av äldre. Målet är att öka statusen för både utbildningen till sjuksköterska liksom yrket i sig.

Stipendiet omfattar 50 000 kronor samt deltagande i ett specialutformat internship inom vård- och omsorgssektorn hos svenska och internationella partners. Stipendiet delas årligen ut till en student som bidrar med en idé som kan förbättra vård och omsorg av äldre. I år genererade stipendiet över 200 idéer från sjuksköterskestudenter runt om hela Sverige. Idéerna har kontinuerligt utvärderats av studenterna själva, och en slutgiltig bedömning gjordes av en jury bestående av partners från vård och omsorg.

Stipendiet har möjliggjorts genom samarbete med: Forum for Elderly Care, Aleris, Johanniterorden, Medicover, SCA, SCI, Vårdförbundet, Elekta, Eli Lilly and Company, Ersta sjukhus, Nordnet, Stiftelsen Silviahemmet, Svensk sjuksköterskeförening och Viking Line.

Foto: Yanan Li

Read More
12 april, 2017
Kommentarer inaktiverade för Pressinbjudan

Pressinbjudan

H.M. Drottning Silvia delar ut Queen Silvia Nursing Award i Bernadottebiblioteket den 19 April.

Queen Silvia Nursing Award delas ut för fjärde året i rad under en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet. Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium om 50 000 kr samt ett individuellt anpassat internship som årligen tilldelas sjuksköterskestudenter från Sverige, Finland och Polen. I år tilldelas stipendiet Saga Wahltsröm från Mälardalens högskola i Sverige, Michelle Ena från Novia University of Applied Sciences i Finland samt Natalia Duszeńska från Medical University of Warsaw i Polen. Stipendiaterna kommer under ceremonin att tilldelas stipendiebeviset av H.M. Drottningen. Media är välkomna att närvara den 19 april kl 10.00 i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Queen Silvia Nursing Award instiftades med som en gåva till H.M. Drottningen den 23 december 2013 och syftar till att möta en av framtidens största utmaningar, vård och omsorg av de äldre, genom att tillhandahålla idéer och kompetens för god och uthållig global vård med fokus på äldre.

Stipendiet kan sökas av sjuksköterskestudenter från lärosäten i Sverige, Finland och Polen. Alla ansökande studenter har bidragit med innovativa idéer och medverkat i urvalsprocessen genom att via en digital plattform utvärdera och ranka inkomna bidrag. Därefter har studenternas röster sammanvägts med en bedömning gjord av en jury, bestående av partners från sektorer relaterade till vård och omsorg.

Tid: 19 april 2017 kl 10.00, vänligen notera att gäster skall vara sittande kl 09.50

Plats: Bernadottebiblioteket, Kungl. Slottet. Ingång sker genom västra valvet via Yttre Borggården. Vänligen medtag ID.

Anmäl deltagande:

Medierepresentanter som önskar delta anmäler sig via hovets informationsavdelning:
e-post: press@royalcourt.se, Tfn: 08-402 60 00

För frågor om Queen Silvia Nursing Award kontakta Gustav Bramberg, Project Manager SCI,
e-post: gustav.bramberg@sci.se eller tfn: 073 618 34 35

Read More
 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer