Om stipendiet

Queen Silvia Nursing Award är ett unikt stipendium, riktat enkom till sjusköterskestuderande.

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium för sjuksköterskestudenter, du kan ansöka om du är inskriven på ett svenskt lärosäte och studerar på grundnivå eller specialistnivå. Stipendiet kan endast sökas enskild, ej som grupp.

Queen Silvia Nursing Award instiftades 2013 av Swedish Care international som en gåva till H.M. Drottning Silvia i samband med Drottningens födelsedag. Stipendiet delas ut årligen och finns nu i Sverige, Finland, Polen och Tyskland.

Ansökan för 2019 öppnar den 1 september!

Bakgrund

Vi har lagt grunden för Queen Silvia Nursing Award som instiftades med anledning av H.M. Drottning Silvias 70-årsdag dem 23 december 2013, med syfte att skapa förutsättningar för en varaktig positiv förändring inom vård och omsorg med fokus på äldre.

Målet

Stipendiet skall bidra till att möta en av framtidens största utmaningar genom att tillhandahålla idéer och kompetens för god och uthållig global vård med fokus på äldre. En nyckel till framgång är att attrahera rätt kompetens och därmed blir kvalificerade studenter till utbildningarna av största vikt för vårdens utveckling.

Syftet

En snabbt åldrande världsbefolkning är en av vår tids största globala utmaningar. Stipendiet syftar till att möta denna utmaning genom att generera innovativa idéer för äldre och demensvården. Samt genom att:

 1. Skapa uppmärksamhet och attraktivitet kring sjuksköterskeutbildningarna och sjuksköterskors framtida möjligheter.
 2. Stimulera till idéutbyte och dialog avseende utvecklingsmöjligheter inom vård och omsorg.

Stipendiaten

Den student som tilldelas Queen Silvia Nursing Award erhåller 50 000 kronor samt ett skräddarsytt internship. Internshipet genomförs i Sverige samt andra länder, med syftet att ge studenten ett så värdefullt år som möjligt med flera olika givande erfarenheter och lärdomar.

Utöver detta tilldelas stipendiaten under våren en utmärkelse av H.M. Drottningen under en ceremoni tillsammans med stipendiater från Finland, Polen och Tyskland. Under ceremonin får varje stipendiat berätta om sin idé för de närvarande gästerna.

Stipendiaten och de studenter som går till final erhåller medlemskap i Queen Silvia Nursing Awards alumni-nätverk.

Stipendiaten utses av en oberoende jury som läser och utvärderar samtliga ansökningar. Därefter kallas fem till sex finalister till ett jurymöte där studenterna får träffa juryn samt presentera sig själva och sin idé och svara på frågor.  Juryn väljer därefter årets stipendiat. Juryns beslut är slutgiltig.

Årets stipendiat presenteras den 23 december på H.M. Drottningens födelsedag.

Alla immateriella rättigheter ligger kvar hos dig som sökande.

» Mer om internshipet

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer