Om stipendiet

Queen Silvia Nursing Award är ett unikt stipendium, riktat enkom till sjusköterskestuderande.

 

Swedish Care International arbetar för att skapa och sprida förutsättningar för god äldre- och demensvård. Som ett led i denna strävan har SCI, med partners, som gåva åt H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen, inrättat stipendiet Queen Silvia Nursing Award – ett stipendium som utdelas årligen till en sjuksköterskestudent i Sverige, Finland, Polen och Tyskland.

Bakgrund

Vi har lagt grunden för Queen Silvia Nursing Award som instiftades med anledning av H.M. Drottning Silvias 70-årsdag dem 23 december 2013, med syfte att skapa förutsättningar för en varaktig positiv förändring inom vård och omsorg med fokus på äldre.

Queen Silvia Nursing Award utdelades för första gången av H.M. Drottning Silvia vid Silviahemmets Stora Inspirationsdag 2014.

Målet

Stipendiet skall bidra till att möta en av framtidens största utmaningar genom att tillhandahålla idéer och kompetens för god och uthållig global vård med fokus på äldre. En nyckel till framgång är att attrahera rätt kompetens och därmed blir kvalificerade studenter till utbildningarna av största vikt för vårdens utveckling.

Syftet

Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen. Samt att:

 • Stimulera till ett brett idéutbyte och dialog avseende intressanta förslag om framtida utvecklingsmöjligheter inom vård och omsorg.
 • Attrahera och utveckla god ledar- och professionskompetens inom vård och omsorg.
 • Skapa uppmärksamhet och attraktivitet kring sjuksköterskeutbildningarna och sjuksköterskans roll och möjligheter i framtiden särskilt med fokus på äldres situation.

Stipendiaten

Den student som tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2017 kommer att få ett stipendium på 50 000 kronor samt få möjlighet att delta i ett individuellt anpassat internship under minst 6 månader – internshipet kommer att genomföras såväl i Sverige som i andra europeiska länder, med syftet att ge studenten ett så värdefullt år som möjligt med lärdomar från flera perspektiv på vård och omsorg av äldre.

Stipendiets omfattning innebär att stipendiaten måste vara väl förberedd på att avsätta den tid som krävs.  

Utöver detta kommer stipendiaten under våren att tilldelas en utmärkelse av H.M. Drottningen en ceremoni tillsammans med stipendiater från Finland, Polen och Tyskland där de även får möjlighet att hålla föredrag kring sin idé. Stipendiet kan endast sökas enskilt, ej som grupp.

Stipendiaten utses genom en tvådelad process. I första skedet röstar deltagarna själva på de idéer som läggs in i systemet och de klättrar således i rankingen. Därefter tar juryns arbete vid under vilket man läser och bedömer idéer – slutligen kallar man ett antal sökande till ett personligt möte, varpå man väljer ut årets stipendiat. Juryns beslut är slutgiltigt. 

Utöver stipendiaten, kommer dessutom lärosätet vid vilket stipendiaten studerar att tilldelas ett hedersomnämnande!

 Observera att alla immateriella rättigheter ligger kvar hos dig som sökande! 

» Mer om internshipet

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Karlavägen 86, 115 22 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer