Internship

Upplev alla delar av vård- och omsorgsbranschen och hitta det område du brinner för!

Stipendiaten för Queen Silvia Nursing Award får, utöver prissumman, möjlighet att delta i ett för branschen unikt program.
Tillsammans med våra samarbetspartners och den vinnande studenten sätter vi samman ett internship på under vilket man får möjlighet att lära sig om vitt skilda delar av en av världens största och mest snabbväxande industrier.

Vi erbjuder studenten möjlighet att både arbeta med projekt på kortare tid, samt att resa inom Europa och träffa organisationer som arbetar med vård och omsorg. Till detta kommer studiebesök, seminarier och andra evenemang – såväl i Sverige som i andra länder.

Stipendiets omfattning innebär att stipendiaten måste vara väl förberedd på att avsätta den tid som krävs. 

Våra partners är några av Sveriges mest välrenommerade bolag och organisationer. Som stipendiat till Queen Silvia Nursing Award kommer man få den unika möjligheten att träffa såväl vårdgivare som forskare och inte minst beslutsfattare. I branschen är sjuksköterskor en av de viktigaste resurserna som finns – från vårdcentralen upp till ledningsgrupperna i börsbolagen. Därför blir internshipet en alldeles utmärkt startpunkt för den som ännu inte är helt klar över hur man vill att karriären ska gestalta sig.

Nedan sammanfattar vi de områden som våra partners är aktiva inom. Vill du veta mer om dem – klicka då här eller på fliken partners i menyn ovan.

SWEDISH CARE INTERNATIONAL – Export och paketering av svensk äldre- och demensvård på den globala marknaden. Verksamma i 7 länder med såväl utbildning som certifiering och uppbyggnad av äldrevårdsorganisationer. Jobbar i stor utsträckning med att utveckla digitala lösningar för anhöriga till patienter.

ALERIS – En av Nordens största vårdaktörer med boenden och vårdcentraler i hela landet.

JOHANNITERORDEN – Evangelisk riddarorden med uppgift att hjälpa äldre och sjuka i hela världen.

MEDICOVER – En av de största vårdgivarna inom primärvård såväl som specialist- och äldrevård och omsorg i Östeuropa med aktiviteter i 10 länder.

Essity -Ledande globalt hygien- och hälsobolag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter och lösningar inom Personal Care, Consumer Tissue och Professional Hygiene.

VÅRDFÖRBUNDET – Sveriges största förbund för anställda inom vården. Politiskt idéburna men obundna.

ELEKTA – Världsledande medicinteknikbolag med onkologi som huvudområde. Gammaknivar från Elekta finns idag på de bästa sjukhusen i de flesta länder.

NORDNET – En av Nordens första och största internetbanker, progressiva, nytänkande och med kundens nytta som ledstjärna.

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING – Sveriges största intresseorganisation för sjuksköterskor.

ELI LILLY – multinationellt läkemedelsföretag och ett av de största företagen i världen i sin bransch.

VIKING LINE – marknadsledande varumärket i passagerartrafiken på Östersjön.

People2Join – Crowd-sourcing företag som arbetat med såväl världsbanken som andra globala aktörer.

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Karlavägen 86, 115 22 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer