Internship

Förutom stipendiesumman erhåller stipendiaten ett internship. Syftet med detta är att förse studenten med värdefulla erfarenheter och kontakter för deras framtida karriär. Vi utformar internshipet tillsammans med stipendiaten för att kunna anpassa aktiviteterna efter stipendiatens intressen och schema.

Studenten måste vara beredd att avsätta den tid som krävs för internshipet då detta är en del av stipendiet. Internshipet kräver ungefär 3–5 dagar/månad. Aktiviteterna kan planeras mer intensivt i vissa perioder och lugnt i andra, beroende på vad som passar stipendiaten.

Studenten bör tycka om att resa och träffa nya människor, då delar av internshipet kan planeras i andra länder där stipendiet är aktivt.

Aktiviteter som förekommer under internshipet:

1. Klinisk praktik
2. Deltagande på relevanta vårdkonferenser
3. Deltagande på relevanta events
4. Ledarskapscoachning och utbildning
5. Besök hos partnerorganisationer till stipendiet

Internshipet samordnas och planeras tillsammans med samarbetspartners till stipendiet. Vi organiserar inte internship-aktiviteter med organisationer som inte är en del av stipendiets partnergrupp.

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer