top of page

Ingela Sjöberg, grundare av GoesArt, delar med sig av sina personliga erfarenheter.


”Bara för att man blir sjuk blir man inte sämre på att uppskatta det vackra i livet.”


GoesArt är en av pionjärerna inom välfärdsteknik och en mångårig samarbetspartner till Queen Silvia Nursing Award. Möt grundaren Ingela Sjöberg som delar med sig av sina personliga erfarenheter.


Hur kom du först i kontakt med begreppet välfärdsteknik?

–Jag visste ju inte då att det var välfärdsteknik det handlade om. Men första gången som jag träffade skaparna av Tovertafel var på en mässa nere i Europa 2014. Tovertafel är ett interaktivt spel särskilt anpassat för personer med demensrelaterade utmaningar, och då var spelet fortfarande under utveckling. Jag tyckte att det var en så fantastisk produkt eftersom det handlade så lite om prestation och så mycket om glädje. Att spelet sedan ger effektiv träning kognitivt och fysiskt är hela poängen. Sedan 2017 representerar vi originalet i Sverige – vi var bland de första i världen att erbjuda produkten.


Det finns ju massor av tekniska lösningar på marknaden. Vad tycker du man ska vara uppmärksam på?

–Vi letar alltid efter lösningar som inte enbart är funktionella, utan som också kan tillföra trygghet. Bara för att man blir sjuk tror jag inte att man blir sämre på att uppskatta det vackra här i livet. Snarare är det tvärtom: man behöver det ännu mer! Därför inriktar vi oss inte på de traditionella hjälpmedlen utan söker efter det som är roligt och engagerande. Vi vill också att det ska vara produkter som är meningsfulla både för individen och för personalen – och för anhöriga.


Den andra produkten som GoesArt valde att ta in – inmu-kudden – är ett annat bra exempel på just det?

–Ja, där gjorde jag en väldigt personlig resa. Året efter att vi började jobba med Tovertafel så blev min mamma svårt sjuk. Som anhörig började jag leta efter ett hjälpmedel som kunde hjälpa till att dämpa hennes oro och skapa trygghet. Det var då jag lärde känna människorna bakom inmu, och det var också då som företagets inriktning fick sitt fokus.


Hur tror du att välfärdstekniken kommer att utvecklas i framtiden?

–Välfärdstekniken kommer att utvecklas och öka i omfattning. Den behövs ju, eftersom händerna inte kommer att räcka till för att ta hand om våra äldre om inget extra stöd ges. Den behövs för att vi ska kunna effektivisera och samtidigt upprätthålla kvaliteten på vården. När principen är att alla ska ha rätt att bo kvar hemma så långt det är möjligt, så blir följden att när man väl kommer till ett boende så kommer man att ha större utmaningar. Och det gör det ännu svårare att nå fram med aktivering om man inte har rätt stöd i form av resurser, personal och rätt teknik. Samtidigt växer befolkningen och risken att drabbas av demens ökar, bland annat på grund av livsstilsrelaterade faktorer. Så, ja: välfärdsteknik behövs, vi får bara aldrig glömma bort att det är människan som är normen.


GoesArt är en av Queen Silvia Nursing Awards långsiktiga samarbetsparters och har funnits med sedan 2020. Varför har ni valt att stötta QSNA?

–För oss är Queen Silvia Nursing Award en ”perfect match” – av flera skäl. Dels för att vi jobbar med produkter som gör livet bättre för den som har drabbats av demens. Men också för att vi vill stötta sjuksköterskor och undersköterskor i det oerhört viktiga arbete som de gör ute i verksamheterna, varje dag. Att QSNA är med och lyfter det som vi tycker är Sveriges viktigaste yrkesgrupp känns fantastiskt bra!


Vilken dialog har GoesArt med sjuksköterskor och undersköterskor?

–Vi vill vara närvarande! För oss är det jätteviktigt att våra medarbetare har erfarenhet från vård och omsorg och känner till utmaningarna i vardagen. Vi vill föra dialogen även på verksamhetsnivå och inte bara på kommunnivå eftersom det ger oss möjlighet att ta in och förbättra produkter som förenklar vardagen både för användarna och för personalen. Här är utvecklingen av inmu-kudden ett jättebra exempel, där vi i dialog med personal kom fram till att det behövdes ett hygienfodral; och då utvecklade inmu ett sådant. Att kunna ge stöd även till personalen är oerhört viktigt för oss! Nu har vi jobbat med välfärdsteknik på den svenska marknaden i fem år och våra kunder återkommer hela tiden och vill föra en aktiv dialog om möjligheterna. Det gör det extra meningsfullt att jobba vidare!


Comments


bottom of page