top of page

Intervju med Oili Dahl, ordförande Svensk SjuksköterskeföreningI samband med den ”Internationella dagen för äldre” som infaller den 1 oktober 2021 har vi nöjet att dela med oss av en intervju av Oili Dahl, ordförande på Svensk Sjuksköterskeförening.


Välkommen till din nya roll som ordförande på Svensk Sjuksköterskeförening! Kan du ge oss en kort introduktion av dig själv?


Jag heter Oili Dahl, utbildad sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom intensivvård. Disputerat 2013 med en avhandling om brännskadepatienter och deras hantering av traumat. De senaste tjugo åren har jag haft olika ledande roller på Karolinska Universitetssjukhuset. Bland annat som chef för brännskadeavdelningen, vårdutvecklingschef med fokus på professionsutveckling för sjuksköterskor och kvalitets-och patientsäkerhet, biträdande verksamhetschef inom kirurgi- och gastromedicin och nu som utbildningschef för Omvårdnad inom anestesi, operation, postoperativ vård och intensivvård.


Vad skulle du vilja fokusera på under din tid som ordförande?


Driva föreningens strategiska agenda så att kunskap och påverkan kommer till nytta för sjuksköterskor och personerna som är i behov av vård, och för samhället. Aktuella frågor; brist på Leg sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som leder till risk för utebliven omvårdnad och även för hälsoförebyggande åtgärder.


Sjuksköterskor har gått igenom mycket under de senaste 18 månaderna och kämpat mot pandemin. Vilket budskap vill du ge sjuksköterskor när vi går in i vintern 2021? Vad vill du att de ska veta om det du gör för dem på Svensk sjuksköterskeförening?


Föreningen driver påverkansarbete för att leg sjuksköterskor får en kontinuerlig fortbildning och att medel avsetts för fortsatta satsning för specialistutbildningar. En annan viktig fråga är att påverka till att sjuksköterskor med omvårdnadskompetens finns i alla beslutsnivåer för att säkerställa patientsäkerhet och förbättra förutsättningar för sjuksköterskor att arbeta med sin fulla kompetens i vården.


Queen Silvia Nursing Award är ett årligt pris som uppmuntrar sjuksköterskor att bidra med idéer för bättre patientvård för äldre och personer med demens. Varför tror du att detta är en viktig utmärkelse för Svensk sjuksköterskeförening att stödja?


En god omvårdnad av våra äldre och dementa personer är en av de viktigaste frågorna som debatteras just nu. Det behövs fler grund och specialistutbildade sjuksköterskor som vill arbeta inom äldrevården. Inte minst coronakommisionen har uppmärksammat detta. Inom vår profession finns många sjuksköterskor med goda idéer och innovativa lösningar men de kommer inte alltid fram eller kan vara svåra att sprida. Queen Silvia Nursing Award synliggör betydelsen av en god omvårdnad för de mest sjuka äldre och den unika kompetens som sjuksköterskeprofessionen besitter. QSNA hjälper även till med att sprida alla dessa goda idéer i Sverige men även till andra länder.


Svensk sjuksköterskeförening tycker också att det är viktigt att sjuksköterskestudenter redan under sin utbildning uppmuntras till att tänka kreativt och hitta nya lösningar för att förbättra omvårdnaden för den äldre personen.


För Svensk sjuksköterskeförening, sjuksköterskans professionsförening, är det en självklarhet att stödja QSNA.


Oili Dahl

Commenti


bottom of page