top of page

Om digitala lösningar med RaisoftProva på ett digitalt beslutsstöd som snabbar upp och säkerställer kvalitet


Ett digitalt beslutsstöd för klinisk bedömning och automatiserad vårdplanering - fullt integrerad med befintliga journalsystem… vad kan man mer önska!? Addera sedan automatiserad rapport till nationella kvalitetsregister - och slipp dubbelregistrering! Då borde ett köpbeslut inte vara svårt! Eller?


Mission Impossible?


Nja, hur bra det än låter så vet alla att verkligheten inte är fullt så enkel. Undersökningar kring införskaffande av nya digitala system visar sig vara kantat med utmaningar, inte sällan kopplat till den mänskliga förmågan att mentalt hänga med. Inlärningskurvan mäts väl närmast med astronomiska mått? För att inte tala om upphandlingsansvarig med sin omänskliga utmaning att ständigt hålla sig uppdaterad på en ständigt föränderlig marknad. Hur ska någon klara att träffa rätt i dagens digitala djungel?


Närmare verklighetens ”Mission Impossible” kommer man nog inte…


Tanken med ett nytt digitalt system är förståss (eller i vart fall borde vara) att det ska underlätta och förbättra arbetet för vårdpersonalen - och säkerställa ännu bättre vård. Men inte sällan blir reaktion: ”Nej, inte ännu ett digitalt system… vi orkar inte mer!”


Digitala utmaningar


Numera finns det en hel del forskning gjord kring varför implementering av nya digitala system har så svårt att lyckas. Inte sällan visar det sig att det nya systemet inte alls används fullt ut, eller endast av en begränsad grupp. I vissa fall används systemet inte alls. Hur illa kan det bli?! Och i slutänden är det inte ovanligt att systemet i sig får hela skulden för ett mindre lyckat implementeringsarbete - när det i själva verket inte handlar om systemet överhuvudtaget. Snarare om illa gjorda förberedelser – från såväl leverantör som upphandlande part.


Detta är förståss väldigt trist eftersom ingen vårdgivare inom äldreomsorgen vill vara annat än bäst på äldrevård. Mottot ”inte sämre än någon annan” duger inte här - självklart vill man använda de bästa verktygen! Inom sjukvården satsas miljontals kronor på avancerad teknik för diagnostisering och behandling. Inte ska väl äldreomsorgen ligga sämre i prioritering?


Raisoft sänker beslutströskeln med ny prova-på-lösning


Om detta kan sägas mycket mer, men nu har vi på Raisoft funderat på detta och kommit fram till följande förslag: Om vi som systemleverantör försöker anpassa oss till denna verklighet, och gör beslutströskeln så låg som möjlig, kanske vi kan undvika de ovan skisserade olyckliga situationer?


Det innebär att vi kommer att erbjuda en prova-på-lösning till vårdgivare, utan kostnad eller bindning. Kunden kan få testa vårt digitala beslutsstöd för standardiserade vårdbedömningar. Vill man också prova vår automatiserade vårdplaneringsmodul går det utmärkt - allt för att vårdgivare i lugn och ro ska få möjlighet att klämma och känna på våra digitala hjälpmedel på egna villkor.


Hur kommer detta att tas emot? Ingen aning, men framtiden får utvisa om vi på detta sätt kan bidra till att eliminera frustration kring beslut om digitaliserad vård. Vi tror att heltäckande standardiserade vårdbedömningar är avgörande för riktigt bra vård, och nu är dessa enkelt tillgängliga tack vare vårt effektiva digitala beslutsstöd.


Raisofts prova-på-licensen lanseras i början av 2022, med begränsat antal - först till kvarn gäller. Det innebär att vårdgivare är välkommen att omgående höra av sig till Raisoft för en förutsättningslös introduktion, och möjlighet att boka en test-licens.


Raisoft, ett forskningsbaserat IT-företag, partner med Queen Silvia Nursing Award


Raisoft har under 20 års tid, i samarbete med forskarorganisationen interRAI, utvecklat ett heltäckande digitaliserat beslutsstöd för standardiserade bedömningar av hälsa och funktion. Systemet används internationellt och är nationellt lagstadgat inom äldreomsorg, bland annat i vårt östra grannland Finland. Systemet integreras smidigt med befintliga journalsystem, och hjälper vårdpersonal att snabbt identifiera styrkor och skörhet, samt att prioritera behov och stöd.


Tack vare instrumentets omfattning och mångsidighet ersätter en RAI-bedömning många begränsade bedömningsinsatser, vilket gör att vårdgivare mycket snabbt kan bygga en heltäckande individuell vårdplan. Över tid görs flera bedömningar, med 3-6 månaders intervaller vilket ger underlag för långsiktig uppföljning och konsekvent vårdplanering. I tillägg till detta bidrar interRAI:s bedömningsinstrument till ett enhetligt språk, vilket underlättar kommunikationen inom vårdteamet, men också i mötet med anhöriga.

Commentaires


bottom of page