top of page

Om Geras Solutions och ett stort välkomnande till Johanna Ulfvarson, ”Ansvarig för klinisk verksamheGeras Solutions har utvecklat ett digitalt verktyg för att stötta basal- och utvidgad demensutredning. I februari publicerades den studie med positiva resultat som gjorts i samarbete med Kognitiva Mottagningen på Karolinska i Solna.


Nu genomförs pilotimplementeringar och utvärdering inom ett antal regioner, däribland Västra Götalandsregionen, Region Halland och Region Östergötland. Inom Region Värmland har flest patienter haft möjligheten att genomföra en digitaliserad kognitiv utredning. Resultaten visar att patienterna tycker att det är roligt och att de känner sig mer involverade i sin utredning.


Utöver en positiv patientupplevelse får ett omfattande underlag för bedömning samtidigt som vården kan göra betydande tidsbesparingar. Utöver den offentliga vården kommer också privata vårdgivare att erbjuda den nya metoden för utredning. Inom kort kommer också möjligheten finnas via några av de digitala vårdgivarna.


Välkommen till Geras Solutions, Johanna! Kan du ge oss en kort introduktion om din karriär som sjuksköterska?


Jag har i mitt arbete som sjuksköterska arbetat inom ett flertal olika områden. Jag har alltid haft ett stort intresse för förbättringar av vården och när jag fick möjligheten att börja forska var det ingen tvekan. Min forskning handlade om äldre och läkemedel, en skör grupp av personer som ofta får många olika läkemedel, vilket ger interaktioner och biverkningar. Efter min disputation verkade jag som klinisk lektor och förutom undervisning av sjuksköterskestudenter så handledde jag sjuksköterskor inom klinisk forskning. Jag har sedan arbetat på Sveriges innovationsmyndighet med eHälsa och digitalisering av hälsotjänster, samt varit Sveriges kontaktperson i EU-satsningar.


Vad kommer du att fokusera på på Geras Solutions?


Jag kommer fokusera på att implementeringen av vårat verktyg blir så smidig som möjligt, jag kommer finnas till hands för de som använder appen och portalen och ta emot förbättringsförslag, dessutom kommer jag bidra till fortsatt forskning och validering av våra verktyg.


Varför tycker du att det är viktigt att arbeta med demensrelaterade frågor?


I Sverige finns för närvarande cirka 130 000 - 150 000 personer med demenssjukdom och årligen insjuknar cirka 25 000 personer. Andelen äldre ökar och år 2050 beräknas cirka 240 000 personer i Sverige ha symtom eller diagnos. Kognitiv svikt och demenssjukdom är något som inte endast drabbar den sjuke utan i hög grad även anhöriga och närstående. Då så otroligt många påverkas är det viktigt att stödja möjlighet till tidig diagnos och att stödja forskning som kan lindra eller behandla sjukdom.


Queen Silvia Nursing Award är ett årligt pris som uppmuntrar sjuksköterskor att bidra med sina idéer för förbättrad patientvård för äldre och personer med demens. Vilket budskap vill du dela med dig av till sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som lämnar in sina idéer i år?


Mitt budskap är att man ska tro på sin idé och på sig själv. Alla som har en idé bör prova att få personer som har kunskap inom innovation att ge feed-back. Om man tänker att ”varför gör vi inte så här i stället” eller ”kanske kunde man skapa en sådan här…” så ska man ta nästa steg. Du har allt att vinna och inget att förlora.

Comments


bottom of page