top of page

OneWound kommer att samarbeta med Queen Silvia Nursing Award i SverigeOneWound är ett sårbehandlingsinstrument som via en app tillhandhåller helhetslösningar inom sårbehandling för sjukvårdspersonal.


OneWound erbjuder kvalitativa och evidensbaserade sårbehandlingstjänster med hjälp av AI och sårbehandlingsexperter. Den kombinerar enkelheten av applikationsbaserad inlärning för sjukvårdspersonal med handfasta råd och stöd i sårbehandling. Genom att sammanfoga avancerad teknologi och ett team med sjuksköterskor som sammanlagt har 25 års erfarenhet inom sårbehandling, hoppas OneWound kunna uppfylla sitt mål att stärka sjukvårdsteam med kunskap och trygghet som krävs för att kunna ge individanpassade behandlingsplaner och för att skapa en snabbare läkningsprocess åt patienterna med sår.


OneWound är designat av sjuksköterskor tillsammans med sjuksköterskor i syfte att säkerställa ett kvalitativt och lättarbetat verktyg som alltid ska finnas tillgänglig för sjukvården.


Maria Käll, vårdutvecklingschef inom sårbehandling för OneWound, säger ”Forskningen visar att hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar med en växande åldrande befolkning och ökad andel äldre med samtidig multigsjuklighet kommer leda till fler avancerade sår. Det är viktigt att utreda, behandla och utvärdera ett sår snabbt. Arbetar vi på ett korrekt och evidensbaserat sätt minskar vi höga kostnader i vården och ett onödigt lidande för patienten. För att optimera och kvalitetssäkra för verksamheter som arbetar med sårbehandling finns vi i sårbehandlingsteamet med vår beprövade arbetsmodell samt med appen OneWound.


Maria Käll fortsättar: ”OneWound är ett strukturerat verktyg för alla som arbetar med sår. Sårbehandling är komplicerat och kräver mycket kunskap. Att öka vårdpersonalens kunskaper och ge dem möjlighet att få råd och hjälp direkt är vårt mål”, säger Maria Käll, vårdutvecklingschef OneWound. ”Vi vill finnas som ett stöd genom hela sårläkningsprocessen. Vårt mål är att sjuksköterskorna känner sig stärkta i sin yrkesroll, vi vill skapa trygghet och självförtroende för alla som arbetar med sår.”


Sophie Lu-Axelsson, CEO för SCI, tillägger: ”Målet med Queen Silvia Nursing Award är att fånga, förhöja och fira sjuksköterskors påverkan inom hälsosamma och hållbara samhällen. Sjuksköterskor hittar ständigt sätt att få saker och ting att fungera genom problemlösning i hektiska miljöer – ofta hårt tidspressade och med brist på resurser. Att kunna räkna OneWound som en av Queen Silvia Nursing Awards partners är väldigt spännande. Detta är essensen av själva priset – sjuksköterskor som driver innovation och lösningar och delar sina idéer med andra. OneWound har identifierat ett omfattande behov inom alla hälsovårdssystem – det vill säga kompetent och effektiv sårbehandling – och har passion för att sprida sin kunskap till förmån för sina kollegor och patienter.”


”Sårbehandling är väsentligt för allmänhälsan och patientåterhämtning”, fortsätter Sophie Lu-Axelsson. ”Vi vet dessutom att nedsatt kognition har riskkorrelation med fall, nedsatt rörlighetsförmåga och utveckling av sår. OneWound hjälper vårdsystem att möta kraven på hög kompetens inom sårbehandling genom att skala sitt program och nå sjuksköterskor och vårdteam genom sin applikation. Detta i sig är en intressant utveckling.”


Queen Silvia Nursing Award


Queen Silvia Nursing Award lyfter en av våra största framtida globala utmaningar – en åldrande befolkning och behovet av äldre- och demensomsorg av högsta kvalitet. Stipendiet motiverar sjuksköterskor att bli innovatörer inom vårdutvecklingen, samtidigt som det bygger och främjar kompetens inom professionell omvårdnad.


Queen Silvia Nursing Award grundades 2013 som en gåva till Hennes Majestät Drottning Silvia för att uppmärksamma hennes långvariga arbete och stöd för äldre- och demensvård.


Från och med 1 september 2021 påbörjar utmärkelsen sitt nionde år av att acceptera ansökningar från sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Queen Silvia Nursing Award tar emot ansökningar från sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter från Sverige, Finland, Polen, Tyskland, Litauen och USA (via University of Washington School of Nursing).


Alla sjuksköterskor som är intresserade av att ansöka om stipendiet på 60 000 kronor måste skicka in en idé eller en lösning som gynnar vården och livskvaliteten för äldre eller personer som lever med demens.


OneWound ansluter sig till andra partners för Queen Silvia Nursing Award Sverige så som Johanniterorden i Sverige, Home Instead, GoesArt, Attendo, Medicover, Nordnet, Vårdväskan, Color4Car, Oriflame, Bonliva, Svensk Sjuksköterskeförening, Hemsö, Puls & Träning, Proxident och Bonnier Healthcare / Netdoktor.se

Comments


bottom of page