top of page

QUEEN SILVIA NURSING AWARD EXPANDERAR – UNDERSKÖTERSKORS IDÉER UPPMÄRKSAMMAS MED STIPENDIUM

Den årliga utmärkelsen Queen Silvia Nursing Award har idag, 12 maj 2022 på Internationella sjuksköterskedagen, meddelat att man börjar ta emot ansökningar från undersköterskor och undersköterskestudenter i Sverige och Finland.


Queen Silvia Nursing Award har traditionellt tagit emot ansökningar från sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som bidrar med idéer och innovationer för att lyfta vård av äldre samt demensvård.


Utmärkelsen stöds av HM Drottning Silvia och grundades av Swedish Care International och Forum for Elderly Care 2012 för att fira Hennes Majestäts långvariga engagemang och påverkansarbete för äldre personer av högkvalitativ demensvård. Hennes majestät har öppet delat hennes personliga resa som vårdare till sin mor som levde med en demensdiagnos.


QSNA:s vision


Queen Silvia Nursing Awards vision är att främja nya lösningar och innovationer inom äldreomsorg och demensvård, att uppmuntra fler unga människor världen över att överväga en karriär inom vården samt att skapa medvetenhet kring sjuksköterskeyrket och dess kritiska roll i samhället. Den ska också bidra till att effektivt möta en av de största globala utmaningarna inom sjukvården i våra samhällen idag - snabbt globalt åldrande - samt öka sjuksköterskeprofessionens prestige. Mottagaren av Queen Silvia Nursing Award belönas med ett stipendium på 60 000 kr utöver ett unikt och individuellt anpassat praktikprogram.


Förra årets vinnare


2021 års vinnare Caroline Bjarnevi är sjuksköterskestudenten och fyrabarnsmamman som tog hem Queen Silvia Nursing Award-stipendiet. Hennes idé Ett minnesalbum med musik är till för framför allt äldre personer och personer med demenssjukdom som bor på äldreboende och inte träffar sina närstående så ofta som de vill.


”Jag tror på min idé och att den skulle göra skillnad på marknaden eftersom det är en produkt som skulle bidra till trygghet, stärka identitet och minska känslan av ensamhet”


I sitt gratulationstal hyllade HM Drottning Silvia Caroline och övriga vinnare från Queen Silvia Nursing Award i Finland, Polen, Tyskland, Litauen, USA (University of Washington School of Nursing) och Brasilien.


”Det är hjärtevärmande att se engagemanget och beslutsamheten hos så många duktiga sjuksköterskor över hela världen som är angelägna om att driva positiv förändring för äldre personer och inom demensvård.”


2022 års nyhet gör skillnad


Nyheten om tillskottet av undersköterskor och undersköterskestudenter i QSNA är av stor betydelse och högst aktuellt av flera orsaker.


• Undersköterskor som praktisk vårdpersonal är de som är närmast sina äldre patienter och personer som lever med demens.

• För att säkerställa kvalitén och patientsäkerheten träder regeringens förslag om en skyddad titel för undersköterskor i kraft 1 juli 2023 (Sverige)

• Antalet anställda i välfärden kommer behöva öka med ca 13 000 personer varje år fram till 2029. Av dessa 13 000 personer återfinns nästan hälften av ökningen inom vård och omsorg i kommunerna, främst i äldreomsorgen enligt SKR:s rekryteringsrapport.


”Vi ser fram emot att lyfta och höja även undersköterskors och undersköterskestuderandes röster inom äldreomsorg och demensvård som sällan uppmärksammas eller hyllas för de viktiga livsförbättrande insatser de gör. Undersköterskor uppfyller ett stort behov i det åldrande samhälle vi nu står inför”, säger Swedish Care Internationals VD Sophie Lu-Axelsson.
Opmerkingen


bottom of page