top of page

Queen Silvia Nursing Award presenterar Svenskt Demenscentrum som ny samarbetspartner

Den årliga utmärkelsen Queen Silvia Nursing Award lyfter en av våra största framtida globala utmaningar – en åldrande befolkning och behovet av äldre- och demensomsorg av högsta kvalitet. Utmärkelsen motiverar sjuksköterskor och undersköterskor att bli innovatörer inom vårdutvecklingen, samtidigt som det bygger och främjar kompetens inom professionell omvårdnad. Utmärkelsen instiftades av Swedish Care International och ideella föreningen Forum for Elderly Care. 2022 års ansökningsprocess, som pågår mellan 1 september och 1 november, är den tionde omgången i ordningen för QSNA Sverige.


Svenskt Demenscentrum är ett nationellt kompetenscentrum för demensfrågor som invigdes 15 februari 2008 på uppdrag av Socialstyrelsen. Stiftelsen Svenskt Demenscentrum arbetar med bland annat insamling av kunskap, kunskapsspridning, sammanställning av utvärderingar och forskningsresultat samt implementering av nya kunskaper i vård och omsorg.


Stiftelsen arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle. Ett av många exempel är Svenskt Demenscentrums utbildningsportal där både personal och anhöriga kan ta del av avgiftsfria webbaserade utbildningar inom demens.


Sophie Lu-Axelsson, VD på Swedish Care International, tillägger: ”Svenskt Demenscentrum sammanför forskning, myndigheter, vårdgivare och omsorgsgivare för att engagera sig i mer demensinkluderande samhällen. Samarbetet med Svenskt Demenscentrum innebär att vi tillsammans kan driva ett större påverkansarbete inom de viktiga frågor som berör utveckling av vård av äldre samt personer som lever med kognitiv svikt. Att använda deras omfattande kunskaper är avgörande eftersom de kan ge unika perspektiv i urvalsprocessen för framtida ansökningar till QSNA”.


Alla sjuksköterskor och undersköterskor samt studerande sjuksköterskor och undersköterskor som är intresserade av att ansöka om Queen Silvia Nursing Award - med en prissumma på 60 000 kronor, får också ett skräddarsytt praktikprogram samt ett år av inlärningsmöjligheter och nätverkande. För att delta behöver en idé eller en lösning  sändas in som kan gynna vården och livskvaliteten för äldre eller personer som lever med demens.


Svenskt Demenscentrum ansluter sig till andra partners för Queen Silvia Nursing Award Sverige såsom Johanniterorden i Sverige, Atea, Home Instead, Attendo, Medicover, Nordnet, Vårdförbundet, Vårdväskan, Oriflame, Vironova, Svensk Sjuksköterskeförening, Hemsö, GoesArt, Geras Solutions och Silviahemmet.


För mer information om Queen Silvia Nursing Award

Kontaktperson: Sophie Lu-Axelsson

Mailadress:  sophie.lu.axelsson@sci.se

Telefonnummer: 072–2461096


För mer information om Svenskt Demenscentrum

Kontaktperson: Dr. Wilhelmina Hoffman

Telefonnummer: 08-6905840

Commenti


bottom of page