top of page

Raisoft inleder samarbete med Queen Silvia Nursing AwardFöretaget Raisoft – som under 20 års tid har utvecklat digitala bedömningsinstrument i samarbete med forskaorganisationen interRAI – kommer att samarbete med Queen Silvia Nursing Award i Sverige.


Raisoft är ett forskningsbaserat IT-företag som under 20 års tid levererat digitala beslutssystem för bättre vård och omsorg. Systemet tillhandahåller standardiserade vårdbedömningar för vårdplanering, vårdkvalitet och resursplanering. Från och med 2021 inleder Raisoft samarbete med Queen Silvia Nursing Award i Sverige.


Utvecklingen av Raisofts beslutssystem sker i nära samarbete med den internationella forskarorganisationen interRAI. Standarden är resultatet av omfattande klinisk forskning och testning genom interRAIs forskargrupp. Organisationen består av ca 140 kliniker och forskare som utvecklat en bedömningsstandard för vården och som används i ett 40-tal länder. Detta har uppmärksammats i många länder som nu valt att implementera interRAI–systemet som nationell standard, däribland Belgien, Schweiz, Irland, USA, Canada, och senast vårt grannland Finland.


Raisoft uppfyller högsta kvalitet och standard inom datasäkerhet med beprövade internationella certifikat. Raisoft är lokaliserat i Karleby, Finland, men är verksamt i ett 10-tal länder. Nu introduceras Raisoft även i Sverige.


Svensk äldreomsorg står inför flera utmaningar, något som inte minst den alltjämt pågående coronapandemin har accentuerat, säger Robin Lundgren, Raisoft Sverige, och fortsätter:


Självfallet behöver vi inom äldreomsorgen använda de bästa teknologiska lösningarna som finns för utvärdering av funktionsförmåga och hälsa. Och det är angeläget att i post-corona-tider se betydelsen av bedömningsbaserad vårdplanering kopplad till patientjournal. Också regeringens Coronakommisson har slagit fast att bristen på patientcentrerad sammanhållen journalföring är en av orsakerna till pandemins konsekvenser inom svenska äldreboenden. En av svenska vårdens största utmaningar är den snabbt växande åldrade befolkningen, med multisjuklighet och demenssjukdom som följd. Med Raisofts system kan en vårdgivare med hjälp av en handfull standardiserade frågor bedöma en persons kognitiva förmåga.


Sophie Lu-Axelsson, CEO på Swedish Care International – en av grundarorganisationerna bakom Queen Silvia Nursing Award – tillägger: ”Möjligheten att berätta om interRAIs kliniska bedömningsinstrument för svenska sjuksköterskor är mycket intressant. interRAIs kliniska bedömningsinstrument används för äldreomsorg i Nya Zeeland, Australien, Kanada, Finland och Schweiz. Det är alltid givande att lära sig hur andra regioner arbetar med äldrevård.”


Om Queen Silvia Nursing Award


Queen Silvia Nursing Award lyfter en av våra största framtida globala utmaningar – en åldrande befolkning och behovet av äldre- och demensomsorg av högsta kvalitet. Stipendiet motiverar sjuksköterskor att bli innovatörer inom vårdutvecklingen, samtidigt som det bygger och främjar kompetens inom professionell omvårdnad.


Queen Silvia Nursing Award grundades 2013 som en gåva till Hennes Majestät Drottning Silvia för att uppmärksamma hennes långvariga arbete och stöd för äldre- och demensvård.


Från och med 1 september 2021 påbörjar utmärkelsen sitt nionde år av att acceptera ansökningar från sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Queen Silvia Nursing Award tar emot ansökningar från sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter från Sverige, Finland, Polen, Tyskland, Litauen och USA (via University of Washington School of Nursing).


Alla sjuksköterskor som är intresserade av att ansöka om stipendiet på 60 000 kronor måste skicka in en idé eller en lösning som gynnar vården och livskvaliteten för äldre eller personer som lever med demens.


RaiSoft ansluter sig till andra partners för Queen Silvia Nursing Award Sverige så som Johanniterorden i Sverige, Home Instead, Attendo, Medicover, Nordnet, Vårdväskan, Color4Car, Oriflame, Bonliva, Svensk Sjuksköterskeförening, Hemsö, Puls & Träning, Proxident och Bonnier Healthcare / Netdoktor.se


Comments


bottom of page