top of page

Silviahemmet ny partner till Queen Silvia Nursing Award

Den årliga utmärkelsen Queen Silvia Nursing Award meddelar idag att Stiftelsen Silviahemmet ansluter sig som ny samarbetspartner.‍


Queen Silvia Nursing Award lyfter en av våra största framtida globala utmaningar – en åldrande befolkning och behovet av äldre- och demensomsorg av högsta kvalitet. Utmärkelsen motiverar sjuksköterskor och undersköterskor att bli innovatörer inom vårdutvecklingen, samtidigt som det bygger och främjar kompetens inom professionell omvårdnad. Utmärkelsen instiftades av Swedish Care International och Forum for Elderly Care. 2022 års ansökningsprocess, som pågår mellan 1 september och 1 november, är den tionde omgången i ordningen för QSNA Sverige. ‍


Stiftelsen Silviahemmet etablerades 1996 med en vision om en bättre demensvård – att livskvalitet är möjlig också för den som lever med kognitiv sjukdom. I visionen finns även en övertygelse om att vägen dit är utbildning. Det var H.M Drottning Silvia som tog initiativet att starta Silviahemmet. H.M. Drottningen förstod tidigt att kunskap är verktyget för att kunna förstå, hjälpa och bemöta en person med kognitiv sjukdom.‍


H.M Drottning ville därför skapa möjlighet för undersköterskor att få god kunskap inom området. År 1996 startade den första Silviasysterutbildningen och idag har fler än 700 undersköterskor mottagit titeln Silviasyster. ‍


”Att Silviahemmet blir en ny samarbetspartner till oss betyder mycket. 2022 går Queen Silvia Nursing Award in i en ny fas och inkluderar även undersköterskor och studerande undersköterskor i ansökningsprocessen. Silviahemmets utbildningsinitiativ grundades för undersköterskor så samarbete med Silviahemmet är viktigt. Särskilt nu när också undersköterska får en skyddad yrkestitel i Sverige under 2023. Våra organisationer är båda inriktade mot samma vision – att lyfta fram de möjligheter som finns att påverka och höja kvaliteten på vården för äldre personer och personer som lever med kognitiv svikt”, säger Sophie Lu-Axelsson, VD på Swedish Care International.‍


Stiftelsen Silviahemmet som ny samarbetspartner inkluderar även Queen Silvia Nursing Award Finland.‍


Alla sjuksköterskor och undersköterskor samt studerande sjuksköterskor och undersköterskor som är intresserade av att ansöka om Queen Silvia Nursing Award - med en prissumma på 60 000 kronor, får också ett skräddarsytt praktikprogram samt ett år av inlärningsmöjligheter och nätverkande. För att delta behöver en idé eller en lösning sändas in som kan gynna vården och livskvaliteten för äldre eller personer som lever med demens.‍


Silviahemmet ansluter sig till andra partners för Queen Silvia Nursing Award Sverige så som Johanniterorden i Sverige, Atea, Home Instead, Attendo, Medicover, Nordnet, Vårdförbundet, Vårdväskan, Oriflame, Vironova, Svensk Sjuksköterskeförening, Hemsö, GoesArt, Geras Solutions och Svenskt Demenscentrum.‍


För mer information om Queen Silvia Nursing AwardKontaktperson: Sophie Lu-AxelssonMailadress:  sophie.lu.axelsson@sci.se

Telefonnummer: 072–2461096


För mer information om Stiftelsen Silviahemmet

Kontaktperson: Dr. Wilhelmina Hoffman

Mailadress:  wilhelmina.hoffman@silviahemmet.se

Telefonnummer: 070-7644626

Comments


bottom of page