Tidigare stipendiater

2018

Sara Nyström QSNA

Sara Nyström från Linköpings Universitet tilldelades 2018 års Queen Silvia Nursing Award för sin idé om värmetofflor som är anpassade för äldre människor. 

Juryn utsåg Sara till årets stipendiat med följande motivering:

“Sara är en person som tycker om att ta sig an utmaningar, och ser vikten av att bygga nätverk. Hon visar ödmjukhet inför åtagandet som blivande sjuksköterska och stipendiat, och utstrålar engagemang för vård av äldre. Hennes idé är baserad på befintlig teknik som är applicerad på ett nytt sätt med direkt fokus på äldres komfort och välbefinnande.” 

2017

26-åriga Rebecca Eriksson från Röda Korsets högskola tilldelades 2017 års Queen Silvia Nursing Award för sin idé om en speciell eltandborste för dementa, med anpassad ergonomi och design samt en digital påminnelse-funktion om tandborsten inte använts på över ett dygn.

Juryn utsåg Rebecca till årets stipendiat med följande motivering:

”Rebeccas idé belyser ett eftersatt omvårdnadsbehov och främjar hälsa och livskvalitet. Hennes idé är välutvecklad och underlättar inte bara det dagliga omvårdnadsarbetet utan även den enskilde individens vardag”

2016

Saga Wahlström valdes till stipendiat för Queen Silvia Nursing Award 2016.

Saga tilldelades Queen Silvia Nursing Award för sin idé om en mobilapplikation som förenklar kommunikation och överkommer språkhinder inom vården.

Juryn utsåg Saga till årets stipendiat med följande motivering:   

”Ett applikationsbaserat språk- och kommunikationsstöd ligger rätt i tiden och möter ett stort behov för alla inom dagens vård och omsorg. Det är en väl genomtänkt idé med en strukturerad lösning som utstrålar kreativitet och nyfikenhet vilket gör Saga till en mycket god förbild och värdig stipendiat.”

Saga Wahlström, 23, från Enköping studerar sedan 2 år till sjuksköterska på Mälardalens Högskola i Västerås.

2015

Pernilla Rönntoft valdes till stipendiat för Queen Silvia Nursing Award 2015.

Pernilla tilldelades Queen Silvia Nursing Award för sin idé om kompetenskörkort i äldrevården.

Pernilla är 43 år gammal, född och uppvuxen i Malmberget men är numera bosatt i Halmstad. Pernilla läste sin sjuksköterskeutbildning på Högskolan på Åland och tog sin examen i maj 2009. När Pernilla tilldelades stipendiet läste hon sista terminen på sin specialistutbildning med inriktning vård av äldre vid Göteborgs Universitet. Vid sidan av sina studier arbetar hon på Attendo Nissastrand äldreboende i Halmstad som omvårdnadsansvarig sjuksköterska för en demensavdelning.

2014

Emila Engman valdes till stipendiat för Queen Silvia Nursing Award 2014.

Juryns motivering till att Emilia Engman tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2014 för sin idé – Bättre livskvalitet för patienter med sondnäring – lyder som följer: ”Emilia har med sin idé baserad på ett problem som tydligt adresserar ett behov hos en mycket utsatt patientgrupp visat att hon besitter kreativitet och förmåga att analysera och föreslå adekvata förändringar i vården och omsorgen. Som 2014 års stipendiat i QSNA är Emilia en mycket god representant för stipendiet och en förebild för framtidens sjuksköterskestudenter.”

Emilia var 27 år gammal och studerade till sjuksköterska på Röda Korsets Högskola i Stockholm, termin 4 när hon tilldelades stipendiet. Emilia fick tillsammans med en årets finska stipendiat, Laura Virtanen, motta utmärkelsen av drottningen i samband Silviahemmets Stora Inspirationsdag på Hilton Stockholm Slussen.

”Att vinna Queen Silvia Nursing Award har minst sagt varit overkligt. Förutom prissumman, ligger i potten ett internship hos olika vårdaktörer. Jag ser det som en enorm chans att få uppleva vården från olika perspektiv för att fortsättningsvis kunna bidra med adekvata idéer för utvecklingen av en bättre vård.”

2013

Årets stipendiat

Hanna Davidsson valdes till stipendiat för Queen Silvia Nursing Award 2013. Hanna blev den första att tilldelas utmärkelsen av H.M. Drottningen.

Efter att både studenternas egna röster räknats och sammanvägts med juryns bedömning beslutades det att tilldela stipendiet till Hanna Davidsson. Juryn motivering till att Hanna Davidsson tilldelas Queen Silvia Nursing Award för sin idé – En internetbaserad förening med tillhörande utbildning – lyder som följer: Hanna är en god förebild för framtidens sjuksköterskestudenter med en idé som adresserar ett problem i tiden, är klar och tydlig, baserad på en realistisk analys och en genomförbar modell som kommer både anhöriga , den enskilde och vårdpersonalen till del.

Hanna är 21 år gammal och studerar till sjuksköterska på Röda Korsets Högskola i Stockholm. Ursprungligen kommer Hanna från Göteborg och har där arbetat inom såväl äldreomsorg samt som personlig assistent. Hon brinner för att förbättra förutsättningarna för såväl patienter och anhöriga som för vårdpersonalen.

Hanna har under året genomfört olika typer internship hos stipendiets partners samtidigt som hon fortsatt med sina studier vid Röda Korsets Högskola. Vi och alla partners till Queen Silvia Nursing Award tackar henne och är också mycket glada för hennes bidrag och engagemang för de äldre samt för hennes arbete med stipendiet. För mer information om hennes år som stipendiat– läs Hannas Blogg.

Vill du veta mer om Hanna eller komma i kontakt med henne, gå till kontakta oss.

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer