Vironova

Vironova is a Swedish biotechnology company providing comprehensive hardware, software, and services for the analysis of nanoparticles. They specialize in electron microscopy. Vironova is making transmission electron microscopy (TEM)-based image analysis in biopharmaceutical development user-friendly and accessible through automation.

WWW.VIRONOVA.COM

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer