top of page
Yanan_Li_230511_1110.jpg

FÖR SÖKANDE

TACK FÖR ERA IDÉER!

Ansökningsplattformen är nu stängd. Alla svenska undersköterskor, sjuksköterskor och studerande inom dessa yrken - vi vill tacka er för ert engagemang och era idéer för Queen Silvia Nursing Award. Vi uppskattar er vilja att förbättra kvaliteten på vården av äldre och personer som lever med demens. Ansökningsplattformen stängde den 30 juni 2023, och vi är nu i processen att granska alla inskickade ansökningar. Ingen idé är för liten. Varje idé spelar roll.

Vinnarna får

Prissumma på
60 000 Kr

Diplom från Hennes Majestät Drottning Silvia

Skräddarsydda inlärningsmöjligheter

Internationellt nätverksbyggande

Prisceremoni på Kungliga slottet i Stockholm

Vanliga frågor

 • Vem kan ansöka?
  Arbetande sjuksköterskor och undersköterskor samt studerande sjuksköterskor och undersköterskor.
 • När kan jag ansöka?
  Mellan 1 september och 1 november 2024.
 • Vad för sorts idéer letar ni efter?
  Du kan skicka in vilken idé som helst så länge det är relaterat till förbättring av äldre- eller demensvård. Det spelar ingen roll om din idé är hypotetisk eller implementerad.
 • Hur många gånger kan jag ansöka?
  Du kan ansöka hur många gånger du vill!
 • Kan min ansökan vara skriven på svenska eller måste jag använda engelska?
  Det går alldeles utmärkt att ansöka på svenska. De flesta projektaktiviteter (bl.a. möten med juryn) och kommunikation med organisatörer som Swedish Care International i Sverige kommer utföras på svenska eller engelska. Kunskaper i engelska är inte ett krav, men det underlättar slutceremonin och andra internationella aktiviteter som främst utförs på engelska.
 • Vilka är jurymedlemmarna?
  Juryn består av svenska partners till Queen Silvia Nursing Award. Dessa organisationer vill alla förbättra möjligheterna för sjuksköterskor och undersköterskor med talang i sina respektive regioner. De kommer arbeta tillsammans för att utvärdera alla inskickade idéer.
 • Hur kommer idéerna utvärderas?
  Varje inskickad idé eller lösning kommer utvärderas utifrån följande kriterier: 1) Relevans inom äldre- och demensvård Är problemet som adresseras relevant? Vad skulle fördelarna vara för sjuksköterskor, undersköterskor och vårdteam som anammar din idé eller lösning? Är idén kreativ? Är idén unik? Vilka tester, forskning eller genomförbarhetsstudier har gjorts av kandidaten? 2) Skalbarhet och tiden det tar att verkställa Hur brett kan din idé eller lösning (potentiellt) implementeras? Har implementeringsprocessen tänkts igenom väl? 3) Utvärdering av ansökande Är ansökande beredd att försvara sin idé eller lösning? Är ansökande kommunikativ, har lätt att engagera juryn och använda vetenskapsbaserad bevisföring för att övertyga juryn om idéns tillämplighet? Har ansökande potential att bli aktiv förespråkare och representant för sjuksköterskeyrket/undersköterskeyrket och priset?
 • Hur vet jag om jag gått vidare i urvalsprocessen?
  Finalisterna kommer utses i slutet av november 2023. Varje finalist kommer personligen kontaktas av lokala organisatörer.
 • Hur kommer finalisterna tillkännages?
  I november 2023 kommer sex finalister tillkännages, tre som är sjuksköterskor eller sjuksköterskestudenter och tre som är undersköterskor eller undersköterskestudenter. Tillgännagivandet kommer att ske på våra sociala medier.
 • Vad kommer hända på jurymötet?
  I början av december kommer ett jurymöte äga rum. Det är ett halvdagsmöte som man kan delta i online eller på plats i Sverige. Detta är en möjlighet för juryn att höra varje finalists idé presenteras formellt. Varje presentation kommer pågå i 10 minuter. Efteråt får juryn möjlighet att ställa frågor. Under jurymötet kommer vi även att ta bilder och filma, varefter materialet kommer att delas i våra sociala medier.
 • När utses vinnarna?
  De två svenska vinnarna kommer utses 22 december 2023 för att ära traditionen av att utse dessa i samband med Hennes Majestät Drottning Silvias födelsedag.
 • Vad behöver jag veta om jag vinner Queen Silvia Nursing Award?
  Som vinnare av Queen Silvia Nursing Award är du berättigad till en prissumma på 60 000 kr och inlärnings- och nätverkandemöjligheter med partners i Sverige. Ytterligare internationella aktiviteter kan också organiseras. Du förväntas ta emot ditt diplom från Hennes Majestät Drottning Silvia under prisceremonin i Stockholm (kostnaderna täcks). Som vinnare måste du kunna delta i huvudaktiviteter relaterade till tävlingen (t.ex. prisceremonier och möten med samarbetspartners som organisatörerna av Queen Silvia Nursing Award väljer) och vara villig att representera priset i allmänna sammanhang (intervjuer, inlägg på sociala medier, osv). Här hittar du mer information om vinnaravtalet.
 • Var kommer min idé tillkännages?
  Din idé kommer att tillkännages på följande sätt: Av samarbetspartners på sociala medier I det årliga tillkännagivandet av tävlingens bästa idéer på våra hemsidor, i vårt nyhetsbrev och genom våra andra kanaler Pressmeddelanden och annan kommunikation relaterad till tävlingen ‍
 • Vad händer efter 23 december då vinnaren utsetts?
  Lär- och nätverksmöjligheter kommer att arrangeras av Swedish Care International under 2024. Vinnarna måste vara redo att delta i dessa lärande- och nätverksmöjligheter enligt vinnaravtalet. Alla resekostnader i samband med vinnarnas lär- och nätverksmöjligheter kommer att täckas av Swedish Care International. Information om prisceremonin kommer att tilldelas vinnarna så snart som möjligt av Swedish Care International. Eventuella resekostnader i samband med deltagandet i den stora prisceremonin kommer att täckas av Swedish Care International.
 • När får jag mitt pris?
  Du kommer att få din prissumma på 60 000 kr strax efter huvudceremonin. Senast innan början av nästa tävlingscykel (september 2024).
 • Måste jag använda de specialutformade inlärningsmöjligheterna?
  De specialutformade inlärningsmöjligheterna är en central och obligatorisk del av stipendieprogrammet. Dessa möjligheter är specialgjorda för att passa ditt schema och din tillgänglighet. Nedan följer några exempelaktiviteter: Introduktion till partnerorganisationer Delta i konferenser, workshops och utbildningsrelaterade aktiviteter med partnerorganisationer Besök sjuksköterskor och/eller undersköterskor på ett äldreboende Besöka olika avdelningar och lära dig om deras arbetssätt och sjuksköterskans och/eller undersköterskan roll i olika processer Besöka ett produktutvecklingsföretag för att lära dig om deras företag och potentiella roller sjuksköterskor och/eller undersköterskor kan ha i deras organisation. Delta i aktiviteter relaterade till huvudpartners och andra partnerorganisationers marknadsföring Träffa vinnare och deltagare från andra länder (online eller fysiskt) Dela din resa som vinnare på dina sociala medier Organisatörerna av Queen Silvia Nursing Award och partners kommer arbeta med dig för att på ett flexibelt sätt kunna arrangera dessa aktiviteter. Målet är att du ska få ta del av så många olika perspektiv inom sjukvården och relaterade industrier som möjligt. Var god läs igenom vinnaravtalet för mer information.

Vi har lokalt stöd från:

Vårdförbundet.png
Attendo small.png
Hemso_logga_cmyk.png
Silviahemmet_färglogga.tif
SCI_Logo_300px.png
medicover-logo.png
FFEC logga transparent png.png
johannitern.png
SSF_logo mini 2021FB.png
GoesArt_RGB.png
BioArctic logo_3x-100.jpg
Atea 2.png
Nutricia-logo-no-strapline-cyan-magenta-grad-319x319.png
Nordnet_logo_stacked_black.png
Sehlhall 3.png
SvensktDemenscentrum.png
GerasLogo_4x.png
vardvaskan-ab-1622043418-1.png
Oriflame .png
DE-7.png

QSNA är en unik chans att utvecklas både yrkesmässigt och personligt. Det ger dig en skjuts i karriären och du får möjlighet att se många olika sidor i vården vilket är otroligt inspirerande. Det ger dig också möjlighet att knyta nya viktiga kontakter och möta människor som kan ge dig tips och inspiration för din framtida utveckling som sjuksköterska.

Rebecca circle.png

REBECCA ERIKSSON

Queen Silvia Nursing Award Sverige, vinnare, 2017

Har du frågor?
Kontakta oss

Om du har frågor eller förslag, vänligen skicka ett meddelande. Vi svarar så snart som möjligt.

Tack för ditt meddelande!

_L_R6393.jpg
bottom of page