top of page
210921 IMG_5880_edited.jpg

QUEEN SILVIA NURSING AWARD

Vi uppmärksammar sjuksköterskor och undersköterskor

Queen Silvia Nursing Award är ett projekt som med stöd från H.M. Drottning Silvia är skapat för att främja en positiv utveckling, tillväxt, innovation och skicklighet inom sjuksköterske- och undersköterskeyrket, speciellt avseende äldrevården. Såväl arbetande som studerande sjuksköterskor och undersköterskor kan ansöka.

Priset grundades av Swedish Care International och ideella föreningen Forum For Elderly Care och har genom åren expanderat till flera länder genom nära samarbete med utvalda huvudpartners i respektive land, samt lokala partners.

I Sverige organiseras priset av Swedish Care International, ideella föreningen Forum for Elderly Care och en grupp lokala partners.

SCI_Logo_300px.png
FFEC logga transparent png.png

2012-2015

 

The Queen Silvia Nursing Award was established in 2012, and the first winner was announced in 2013 on the 23rd of December – on the birthday of Her Majesty Queen Silvia of Sweden.

Initially available in Sweden only, the scholarship expanded to Finland in 2014. The Queen Silvia Nursing Award in Sweden and Finland is spearheaded by Swedish Care International and the Forum For Elderly Care.

2016-2019

 

In 2016, the Queen Silvia Nursing Award continued its expansion and was launched in Poland through a new collaboration with Medicover Foundation, part of Medicover Poland.

The scholarship was further established in Germany in 2017 through a collaboration with St. Anna Stift, Kroge and Förderverein Anna Wassenberg.

2020-2021

 

 

In 2020, the Award was brought to Lithuania by Addere Care, as well as the University of Washington School of Nursing, USA.  With the unprecedented impact of the worldwide pandemic in 2020, the Queen Silvia Nursing Award was thematically focused on ideas or solutions to improve COVID-19 response in healthcare environments.

In 2021, the Award was brought to São Paulo State, Brazil by ViBe Saúde and is again focusing on ideas to improve older people and dementia care.

Vad är syftet med det här priset?

Bristen på sjuksköterskor och undersköterskor i kombination med ett snabbt åldrande samhälle ställer höga krav på moderna sjukvårdssystem. Dessutom är det arbete sjuksköterskor och undersköterskor utför ofta undervärderat, speciellt inom äldrevård och vård av demenssjuka. Trots deras betydelsefulla roll i samtliga aspekter av sjukvården får de sällan den uppskattning de förtjänar.

Queen Silvia Nursing Award ger sjuksköterskor, undersköterskor och de som studerar till dessa yrken en röst genom att uppmärksamma kreativa och problemlösningsorienterade talanger inom yrket. Priset främjar progressiva, välgenomtänkta och smarta idéer genom hälsosam konkurrens, vilket i sin tur påverkar utbildningarna till dessa yrken samt hela yrkesgruppen och deras möjligheter, samtidigt som det förbättrar förutsättningarna för en bättre sjukvård globalt.

Hennes majestät drottning Silvia

Queen Silvia Nursing Award grundades 2012 som en födelsedagspresent åt Hennes Majestät Drottning Silvia för att hedra hennes mångåriga värnande för, och engagemang i, frågor rörande sjuksköterskor och kvalitetsvård åt äldre samt människor med demensdiagnos.

Hennes Majestät Drottning Silvia har sedan 90-talet då hennes numera bortgångna mor blev diagnostiserad med demens, haft väletablerade kopplingar till, och visat stöd för, demensvård och generell vårdrelaterad verksamhet. Hennes Majestät har därefter med hjälp av sitt namn framkallat stöd åt flera svenska initiativ, däribland stiftelsen Silviahemmet, som erbjuder träning inom demensvård och behörighetsprogram; Dementia Forum X:s globala möten rörande demens; och Queen Silvia Nursing Award. För att uppmärksamma Hennes Majestäts engagemang inom äldrevården och demensvården, utseddes drottningen december 2018 till hedersambassadör av Alzheimer’s Disease International.

Varje år delar Hennes Majestät ut Queen Silvia Nursing Award till medlemsländers vinnare.

60d4d9370338cd15f5bb7092_Queen-portfolio.png

Historik

2015.jpeg

2012-2015

Queen Silvia Nursing Award etablerades 2012. Den första vinnaren kröntes på Silvias födelsedag, 23 december 2013.

I början gällde priset enbart Sverige, men ett stipendium skapades i Finland 2014. Queen Silvia Nursing Award fick sitt primära stöd från Swedish Care International och Forum For Elderly Care.

2016-2019

Under 2016 fortsatte Queen Silvia Nursing Award sin expansion och kom till Polen genom ett samarbete med Medicover Foundation, vilket är en del av Medicover Poland.

Stipendiet expanderade ytterligare 2017 till Tyskland genom samarbete med St. Anna Stift, Kroge och Förderverein Anna Wassenberg.

History 2017-.jpg
History 2020-.png

2020-2022

Under 2020 expanderade Queen Silvia Nursing Award till Litauen genom Addere Care och till USA genom University of Washington School of Nursing. På grund av pandemins oerhörda påverkan på världshälsan var temat under 2020 idéer och lösningar för att förbättra sjukvårdsrespons och vårdmiljöer relaterade till COVID-19.

Under 2021 expanderade Queen Silvia Nursing Award till São Paulo-delstaten, Brasilien, genom Vibe Saúde. Nya länder planerar dessutom att bli medlemmar.

DE-7.png

2022-2023

Vid firandet av tioårsjubileet för Queen Silvia Nursing Award såg vi tillbaka på de anmärkningsvärda bidragen från 42 vinnare och deras innovativa idéer. Dessa yrkesverksamma har varit avgörande för att främja hälsa och välbefinnande i våra samhällen. Deras vägledning har varit avgörande för att forma sjuksköterskeyrket, ta itu med dess utmaningar och ta tillvara på nya möjligheter.

Under 2023 höll vi också vår konferens "The Power of Nursing: The Intersection of Dementia Practice and Research" vilket markerade en annan betydande händelse. Den hölls i maj i Stockholm och samlade experter från hela världen. Den fokuserade på sjuksköterskans kritiska roll inom demensvård, och belyste de senaste framstegen inom både praktik och forskning. Denna konferens fungerade som en plattform för att dela kunskap, främja samarbete och driva framåt integrationen av banbrytande forskning i praktisk sjuksköterskevård för demenspatienter.

Yanan_Li_230510_0022.jpg

VÅRT NYHETSBREV

Vill du hålla dig uppdaterad?

city-4478471_1920.jpg

BLI EN PARTNER

Bli en sponsor eller samarbetspartner till Queen Silvia Nursing Award

Har du frågor?
Kontakta oss

Om du har frågor eller förslag, vänligen skicka ett meddelande. Vi svarar så snart som möjligt.

Tack för ditt meddelande!

_L_R6393.jpg
bottom of page