top of page

Acerca de

IMG_6204.JPG

Nominera en sjuksköterska eller undersköterska till Queen Silvia Nursing Award 

Nominering Öppen för Queen Silvia Nursing Award

2024 är första året som Queen Silvia Nursing Award ger svenska kommuner möjligheten att nominera en person, antingen en undersköterska eller sjuksköterska, som har gjort betydande insatser genom att driva igenom ett projekt som har haft betydelse för äldre eller personer som lever med demens. Detta är en utveckling av priset som tidigare bara tagit emot individuella tävlingsbidrag baserade på idéer om förbättring. 

 

Nomineringsprocessen uppmuntrar till ett ökat samarbete mellan kommunens olika avdelningar, där kunskapsutbyten och erfarenheter kan leda till innovation och förbättring för äldre och personer som lever med demens.

 

Det ger också en unik möjlighet för kommunerna att lyfta fram och uppmärksamma en anställd eller ett privat intiativ som utfört något utöver det vanliga för denna samhällsgrupp.

Det projekt som nomineras ska ha dokumenterade resultat som exempelvis kan inkludera förbättrad livskvalitet för målgruppen, effektivare vårdmetoder, ökad tillfredsställelse bland både vårdtagare och personal, eller nya sätt att använda teknologi för att förbättra vården. 

Queen Silvia Nursing Award grundades 2012 av organisationerna Swedish Care International och Forum For Elderly Care. Den första vinnaren – en sjuksköterskestudent från Röda Korsets Högskola – tillkännagavs 2013. Idag finns det 50 vinnare av Queen Silvia Nursing Award runt om i världen. Queen Silvia Nursing Award uppmuntrar sjuksköterskor, undersköterskor och studenter inom dessa yrken att bidra med sina idéer och innovationer för att förbättra kvaliteten på vården för äldre och personer som lever med demens.

Svenska sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, undersköterskor och undersköterskestudenter kan mellan 1 september och 1 november fortfarande ansöka om Queen Silvia Nursing Award för 2024, såsom varit möjligt sedan 2013. Ansökningsperioden kommer att pågå parallellt med nomineringsprocessen för svenska kommuner. 

Svenska kommuner kommer att ha möjlighet att lämna in en (1) nominering när som helst mellan 1 april och 1 november 2024.


​De nominerade bidragen kommer alltså att tävla tillsammans med de bidrag som skickats in av den tävlande på eget initiativ och har därför också chansen att vinna 60 000 kronor, prisceremoni på slottet och nätverksdagar.

Riktlinjer och information:

 • ​Svenska kommuner kommer ha möjlighet att lämna in nomineringar när som helst mellan 1 april och 1 november 2024. Den nominerade måste vara sjuksköterska eller undersköterska.

 • En (1) nominering per svensk kommun.

 • Du kan nominera en person som drivit genom ett projekt i din egen eller någon annan  kommun.

 • Nomineringen kan komma från en enskild representant inom din kommun. Dock föreslår vi att ni samlar teammedlemmar som ansvarar mest för äldreomsorg och demensvård för att besluta vilka projekt som är värda er kommuns nominering. 

 • Det finns inga kostnader kopplade till nomineringsprocessen.

 • Du är välkommen att nominera ett projekt som drivs av en privat, ideell eller offentlig organisation. Dock måste det drivas av en undersköterska eller sjuksköterska, och måste vara kopplat till vårdkvaliteten för äldre och personer som lever med kognitiv sjukdom.

 • En första gallring av alla nomineringar och ansökningar kommer att ske i början av november 2024 av Queen Silvia Nursing Award.

 • En andra gallring kommer att ske i mitten av november 2024 av den svenska partnergruppen för Queen Silvia Nursing Award.

 • Finalister kommer att tillkännages i slutet av november 2024.

 • Presentationer av finalisterna kommer att äga rum i början av december 2024.

 • Tillkännagivandet av de svenska vinnarna kommer att ske fredagen den 20 december 2024 för att sammanfalla med H.M. Drottningens födelsedag.

Vill du ha tillgång till nomineringsformuläret? Kontakta oss här.

Tack för ditt meddelande!

bottom of page