Queen Silvia Nursing Award

 • Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium för dig som studerar till sjuksköterska på grund- eller specialistnivå och vill vara med och bidra till framtidens utveckling av vård och omsorg av äldre. Stipendiet delas ut årligen till en sjuksköterskestudent som bidragit med en innovativ idé som främjar vård av äldre och personer med demenssjukdom.

  Som stipendiat får du motta ett stipendium om 50 000 kr samt en utmärkelse från H.M. Drottning Silvia under en ceremoni i Stockholm. Dessutom får du möjlighet att delta i spännande evenemang, möta intressanta människor och får ett försprång i din karriär som sjuksköterska genom ett unikt anpassat internship hos samarbetspartners i såväl Sverige som utomlands. Ta chansen och sök stipendiet redan idag!

  För att söka stipendiet skall du vara student på grund, magister- eller specialistutbildningen, inskriven vid ett lärosäte i Sverige. Stipendiet kan enbart sökas individuellt, ej som grupp.

 

Hennes Majestät Drottning Silvia om stipendiet

Drottningen berättar här i en öppenhjärtlig intervju om varför hon tycker det är viktigt att engagera sig i demens- och äldrevårdsfrågor som blivande sjuksköterska. Också om stipendiets internationella expansion.

 

 

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer